Aanmelden Volwassenen

Contact

Wilt u zich aanmelden voor een behandeling bij GGz Breburg? Dat gaat via de volgende vijf stappen:

 1. Contact opnemen met huisarts
  Neemt u eerst contact op met uw huisarts.

 2. Doorverwijzing van uw huisarts
  Uw huisarts kan u doorverwijzen naar GGz Breburg. Ook de bedrijfsarts, medisch specialist of Bureau Jeugdzorg kunnen u doorverwijzen naar GGz Breburg.

 3. Eerste contact met GGz Breburg
  Wanneer de verwijzing naar GGz Breburg heeft plaatsgevonden, leggen wij uw gegevens vast in ons systeem en ontvangt u van ons een brief of wordt er telefonisch contact gezocht. In de brief staat onder andere wanneer het intakegesprek naar verwachting gaat plaatsvinden (zie 4). Dit is ook afhankelijk van de wachttijden.

 4. Intakegesprek
  Als de datum voor het intakegesprek definitief is, ontvangt u van ons een uitnodiging per post. Daarin staat precies waar en wanneer u wordt verwacht bij GGz Breburg. U hoeft dus niet zelf contact met ons op te nemen voor de datum van het intakegesprek.
  Tijdens het intakegesprek brengt de hulpverlener uw situatie in kaart en bekijkt welke behandeling het beste bij u past. Ook vult u tijdens het intakegesprek vragenlijsten in (ROM-meting), dit helpt ons bij het maken van een goed behandeladvies.
  De hulpverlener maakt op basis van het gesprek en de door u ingevulde vragenlijst een verslag. Daarna wordt samen met een deskundig team een behandeladvies geschreven en wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld.

 5. Start behandeling
  GGz Breburg heeft veel behandelmogelijkheden. Er wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Nadat dit met u en het behandelteam is vastgesteld kan de behandeling starten. 

Aanmeldsecretariaat

Mocht u vragen hebben over het aanmeldproces, dan kunt u terecht bij het aanmeldsecretariaat van GGz Breburg. Voor regio Breda kan dit via telefoonnummer: 088 - 01 654 00 en voor regio Tilburg kan dit via het telefoonnummer 088 - 01 616 00. Het aanmeldsecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.30 uur.
Het postadres voor Breda is Muiderslotstraat 150, 4834 KN Breda en voor Tilburg Postbus 770, 5000 AT Tilburg.

Wachttijden

Voor bepaalde behandelingen bij GGz Breburg krijgt u te maken met een wachttijd.

Soms is hulp van anderen nodig

GGz Breburg is een zorginstelling in de tweede lijn. Dat betekent dat we bij de aanmelding overleggen of een cliënt door ons, of beter door anderen geholpen kan worden. Bijvoorbeeld door eerstelijnshulpverleners, algemeen maatschappelijk werk, eerstelijnspsychologen, eerstelijnspsychotherapeuten, of door gespecialiseerde hulpverleners in de verslaving, gehandicapten- of ouderenzorg.

Indicatie CIZ

Bij langdurige en complexe zorg is een indicatiestelling nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). GGz Breburg heeft een eigen team ‘Zorgadvies en –bemiddeling’ dat vragen hierover kan beantwoorden. U kunt contact met hen opnemen via ons centrale telefoonnummer 088-0161616 of per e-mail naar: TeamZABBreburg@ggzbreburg.nl.

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.