Het Centrum ART biedt hulp en ondersteuning aan mensen die door ernstige psychiatrische problemen vastlopen in hun dagelijks leven. Binnen het centrum krijgen ze langdurig woonbegeleiding en intensieve behandeling, zodat ze hun leven weer zo zelfstandig mogelijk kunnen voortzetten.

ART staat voor Active Recovery Triad. Het betekent dat we met naasten, professionals en jou in een drie-eenheid (een triade) werken aan je herstel. Jouw behoeften, drijfveren en wensen staan centraal. Samen werken we aan alledaagse, duidelijke doelen, zoals: een fijne plek om te wonen, een baan of een andere invulling van je dag, goede medicatie, het opbouwen van een vriendenkring, het trainen van praktische en sociale vaardigheden en het grip krijgen op emoties en gedrag.

Wij bieden ART aan in onze woonvormen en klinieken, maar als je verhuist naar een zelfstandige woning begeleiden we je daar ook nog, tot het niet meer nodig is. Na drie jaar ART bekijken we altijd opnieuw waar je staat en wat je wilt en nodig hebt. Veel mensen hebben dankzij ART mooie stappen gezet. Zij wonen na jaren weer op zichzelf, vonden een baan of zinvolle dagbesteding en voelen zich beter.