Het Centrum voor Autisme onderzoekt, behandelt en begeleidt mensen vanaf 23 jaar met een stoornis binnen het autistisch spectrum (ASS). We bieden je dagbehandeling en groepsbehandeling in het centrum, maar we kunnen je ook online of thuis helpen bij je herstel.

Herstel is een persoonlijk proces, waarin je probeert om ondanks de gevolgen van je aandoening het leven weer op te pakken. Herstellen is niet altijd hetzelfde als genezen – het kan ook betekenen dat je minder last hebt van je aandoening. Daarom richten we ons niet alleen op therapie of medicatie, maar ook op het hervinden van zin en plezier in je leven. Jouw wensen en mogelijkheden staan centraal; wij zetten ons met hoofd, hart en handen voor je in.

Autisme kan zich op verschillende manieren uiten, maar een aantal kenmerken is vrijwel altijd hetzelfde. Veel mensen hebben moeite met (oog)contact en het onderhouden van relaties, omdat ze het lastig vinden om zich te verplaatsen in de emoties van anderen. Ze hechten erg aan regelmaat en structuur, herhalen graag bepaalde vaste bewegingen en kunnen erg gefocust zijn op details. Soms hebben ze last van depressies of angsten. Als deze klachten je ernstig belemmeren in je dagelijks leven, bieden wij je gespecialiseerde zorg zodat je weer herstelt.

Behandelplan

Als er een diagnose is gesteld, stellen we samen met jou een behandelplan op. Hierin leggen we vast wat wij én jij gaan doen om je situatie te verbeteren. Omdat de oorzaken van ASS niet bekend zijn, is het (nog) niet mogelijk je te genezen. De behandeling richt zich daarom op:

  • Het aanleren van vaardigheden om zo goed mogelijk met je beperkingen om te gaan;
  • Het aanpassen van je omgeving, zodat je minder last hebt van je autisme. Denk hierbij aan aanpassingen op school of het werk, zoals een vaste werkplek of een vaste dagindeling.

De kracht van samenwerking

Wij geloven sterk in samenwerking, daarom betrekken we ook je familie of dierbaren graag bij je behandeling – uiteraard op een manier die jij prettig vindt. Er is binnen onze zorgpaden en modules veel ruimte om je behandeling af te stemmen op jouw wensen. We kunnen je thuis, online én in ons centrum helpen – zowel individueel als in een groep.

Meer informatie

Het Centrum voor Autisme heeft verschillende folders uitgebracht, die je kunt opvragen via het secretariaat  of meenemen op een van onze locaties.
Klik hier voor de algemene folder over Centrum Autisme met informatie voor clIënten.

Aanmelden

Om bij GGz Breburg in behandeling te komen, moet je huisarts je naar ons verwijzen. Soms kan ook een medisch specialist of het sociaal wijkteam dit doen. Zodra we een verwijsbrief hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een intakegesprek.