Bij het Centrum Bipolaire stoornissen behandelen we mensen die problemen ervaren met hun wisselende stemmingen. Als je aan een bipolaire stemmingsstoornis lijdt, ben je de ene periode hyperactief en euforisch. Daarna volgt dan vaak een periode van grote lusteloosheid en somberheid. In de periode tussen deze uitersten (of polen) is je stemming normaal. Als je klachten je belemmeren in je dagelijks leven, bieden wij specialistische zorg.

Achtergrond

Zo’n 1 tot 2% van de Nederlandse bevolking krijgt ooit in zijn leven de diagnose bipolaire stoornis. Evenveel mannen als vrouwen hebben er last van. Een bipolaire stoornis ontstaat meestal tussen het 15e en het 25e levensjaar door een samenspel van factoren:

  • Aanleg en erfelijkheid 
  • Psychologische factoren
  • Ingrijpende gebeurtenissen (life-events)

Verschillende vormen

Bij een bipolaire stoornis wisselen verschillende stemmingen elkaar af. Je kunt in periodes last hebben van somberheid en lusteloosheid (depressie), euforie (manie) of een verhoogde opgewektheid (hypomanie, dit is een kortere en mildere variant van de manie).

Er zijn verschillende benamingen voor de afwisseling in stemmingen:

  • Bij een bipolaire stoornis I wisselen depressieve en manische episodes elkaar af.
  • Bij een bipolaire stoornis II wisselen depressieve een hypomane (milde manie) episodes elkaar af.
  • Bij de cyclothyme stoornis wisselen relatief milde depressieve en hypomane episodes elkaar af.
  • Bij een schizo-affectieve stoornis, bipolaire type is er sprake van een mengbeeld van stemmingsepisodes en psychotische episodes

Behandeling

Herstel is een persoonlijk proces, waarin je probeert om ondanks de gevolgen van je aandoening het leven weer op te pakken. Herstellen is niet altijd hetzelfde als genezen, het kan ook betekenen dat je minder last hebt. Daarom richten we ons niet alleen op therapie of medicatie, maar ook op het hervinden van zin en plezier in het leven. Door middel van het Crisis Signaleringsplan geven we je als het ware een ‘gebruiksaanwijzing van/ voor jezelf’ mee die zowel in depressieve- als de maniforme episodes hulp en richting geven in je zelfmanagement van jezelf en je dierbaren.

De behandeling en begeleiding is ambulant en tijdens kantooruren. Indien noodzakelijk en geïndiceerd maken wij buiten kantooruren gebruik van Intensive House Treatment (IHT) en natuurlijk in een crisissituatie van opnamemogelijkheden op de High Intensive Care (HIC)units in onze regio via de Crisisdienst van GGz Breburg.

Het Centrum Bipolaire stoornissen behandelt je volgens de zorgstandaard Bipolaire stoornissen (KENBIS). Een behandeling duurt gemiddeld 1 tot 2 jaar of zo lang als nodig. Als de diagnose gesteld is, stellen we samen met jou een behandelplan op. Hierin leggen we vast wat wij samen gaan doen om je situatie te verbeteren en beter op de toekomst voorbereid te zijn. Wij geloven sterk in samenwerking vanuit onze herstel ondersteunende visie. We betrekken je familie en dierbaren graag bij je behandeling, uiteraard op een manier die jij prettig vindt.

Aanmelden

Om bij GGz Breburg in behandeling te komen, moet je huisarts je naar ons verwijzen. Als we een verwijzing hebben ontvangen, nodigen we je graag uit voor een Intakegesprek.