Een bipolaire stemmingsstoornis is een stemmingsstoornis waarbij manie, hypomanie en depressie elkaar afwisselen in perioden die ook wel episodes genoemd worden. In de periode tussen deze uitersten is je stemming normaal. Naar schatting heeft 1.3% van de Nederlanders een bipolaire stoornis. Dat zijn ongeveer 211.000 personen, waaronder vrijwel evenveel mannen als vrouwen.

Als je een bipolaire stoornis hebt, dan ben je kwetsbaar voor stemmingswisselingen. Die kunnen worden geactiveerd door heftige gebeurtenissen. Denk aan een echtscheiding, ontslag of werkdruk. Niet alleen negatieve gebeurtenissen in je leven kunnen een uitlokkende factor zijn, ook positieve gebeurtenissen zoals een nieuwe relatie of een geboorte. Episoden zijn soms ernstig en langdurig, maar kunnen ook jaren afwezig zijn.

Een bipolaire stoornis is een stoornis die over het algemeen goed te behandelen is. In de behandeling streven we naar het reduceren van je klachten, het leren leven met deze stoornis en het accepteren van de levenslange kwetsbaarheid. We proberen samen met jou en je naasten de 'stabiele stemming’ zo lang mogelijk te laten duren.

Wat bieden wij aan? 

Wij bieden behandeling aan voor volwassenen. De benodigde zorg hangt af van de fase in de behandeling (acute, voortgezette of onderhoudsbehandeling) en de persoonlijke situatie, zorgbehoeften en wensen van jou. We hebben daarbij de mogelijkheid om de zorg snel te intensiveren als de klachten toenemen.  

De behandeling bestaat in de basis uit: 

  • Psycho-educatie 
  • Medicatie  
  • Zelfmanagement 
  • Metabole screening 
  • Psychotherapie 

Psycho-educatie 

Een belangrijk onderdeel van jouw behandeling is psycho-educatie. Psycho-educatie vindt plaats middels meerdere sessies waarin voorlichting wordt gegeven over de bipolaire stoornis en je in contact wordt gebracht met lotgenoten, andere naastbetrokkenen en lotgenotenvereniging Plusminus

Medicatie 

In de acute en voortgezette behandelfase van manie en depressie wordt vrijwel altijd ook met medicatie behandeld. In de onderhoudsbehandeling wordt veelal medicatie gebruikt om nieuwe episoden te voorkomen. 

Zelfmanagement 

Zelfmanagement betekent dat je leert signalen van depressie of manie bij jezelf tijdig te herkennen en hiermee aan de slag te gaan met hulp van je naasten en je behandelteam. Door middel van het signaleringsplan maak je als het ware een gebruiksaanwijzing voor jezelf waarbij je ook kan aangeven wat je vanuit anderen als helpend ervaart. Dit kan zowel in depressieve- als de manische episodes hulp en richting geven in je zelfmanagement voor jezelf en je naasten.  

Daarnaast werken we samen met je aan herstel op de verschillende leefgebieden. Herstel is een persoonlijk proces waarin je probeert om - ondanks de gevolgen van je aandoening -het leven weer op te pakken. Herstellen is niet altijd hetzelfde als genezen; het kan ook betekenen dat je minder last hebt van de stoornis. We zoeken naar de balans tussen stabiliteit en kwaliteit van leven.  

Metabole screening 

Naast stabiliseren van stemming vinden we lichamelijke gezondheid belangrijk. Daarom doen we jaarlijks een laboratoriumcontrole en meten we je bloeddruk en gewicht. Op deze manier brengen we het risico op diabetes en/of hart- en vaatziekten in beeld.  

Psychotherapie 

Naast bovenstaande behandelingen bieden wij ook psychotherapie aan. Daarbij zetten we traumabehandeling, cognitieve gedragstherapie, ACT, Mindfulness, systeemtherapie of psychomotorische therapie in bij het stabiliseren van de stemming of het aanpakken van achterliggende problemen. 

Overige  

We bieden ook mogelijkheden tot aanvraag van een second opinion en begeleiding van bipolaire stoornis bij zwangerschap, dit laatste in samenwerking met de POP-poli. 

Teams

Het centrum bipolaire stoornissen kent twee teams binnen het verzorgingsgebied van GGz Breburg: 

  • Bipolaire stoornissen team West voor de regio Breda / Oosterhout / Etten-Leur.
    Klik hier voor een folder voor cliënten over locatie Breda.
  • Bipolaire stoornissen team Oost voor de regio Tilburg / Waalwijk

Binnen het centrum werken verschillende disciplines. Ze stemmen hun inzet met jou af op wat jij nodig hebt. Daarnaast kun je ook te maken krijgen met artsen, psychologen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen die in opleiding zijn.  

Wachttijd > 

Aanmelden

Om bij GGz Breburg in behandeling te komen hebben we een verwijzing van de huisarts nodig. Als we de verwijzing hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een intakegesprek. Daarbij vinden we het belangrijk dat je partner of een andere naaste meekomt naar het gesprek.