Het Centrum Forensische Zorg behandelt volwassenen (18-70 jaar) met een psychiatrische aandoening, die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. We bieden je een specialistische behandeling op maat, om te voorkomen dat je terugvalt in je oude gedrag. Herstel is een persoonlijk proces, waarin je probeert om ondanks de gevolgen van je aandoening het leven weer op te pakken. Herstellen is niet altijd hetzelfde als genezen – het kan ook betekenen dat jij (en anderen) minder last hebt van je aandoening. Daarom richten we ons niet alleen op therapie of medicatie, maar ook op het hervinden van zin en plezier in je leven. Jouw wensen en mogelijkheden staan centraal; wij zetten ons met hoofd, hart en handen voor je in.

Behandeling op maat

Als er een diagnose is gesteld, stellen we samen met jou een behandelplan op. Hierin leggen we vast wat wij én jij gaan doen om je situatie te verbeteren, binnen de grenzen die justitie stelt. We geloven sterk in de kracht van samenwerking; door goed te luisteren naar jou, je familie/naasten en andere mensen die belangrijk zijn voor jouw herstel, bouwen we samen aan een beter leven zonder strafbaar gedrag. Waar nodig schakelen we de expertise van andere professionals in, binnen of buiten GGz Breburg.

Breed behandelaanbod

Bij het Centrum Forensische Zorg krijg je een eigen behandelaar, die met je aan het werk gaat op een van onze locaties. Ons behandelaanbod is breed, en wordt volledig afgestemd op jouw behoefte. Zowel individuele therapie als groepsbehandeling zijn mogelijk. We hebben specifieke behandelingen voor agressiedelicten, huiselijk geweld en zedendelicten. Ook bij andere soorten strafbaar gedrag zoals heling, afpersing, fraude of diefstal richten we ons op de onderliggende psychiatrische problemen en het voorkomen van herhaling. In crisissituaties kun je rekenen op onze 24-uurs crisisdienst.

Lees meer over Centrum Forensische zorg in de folder. 

Ervaringsdeskundigen

Omdat niemand beter weet wat jij voelt dan iemand die hetzelfde heeft meegemaakt, spelen ervaringsdeskundigen een belangrijke rol in onze teams. Zij gebruiken hun eigen herstelervaring om jou te helpen. 

Aanmelden

Om bij GGz Breburg in behandeling te komen, moet je huisarts of de reclassering je naar ons verwijzen. Soms kan ook een medisch specialist of het sociaal wijkteam dit doen. Als we een verwijsbrief hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een intakegesprek.