Het Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (LGG) behandelt mensen met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten. In veel gevallen kan er geen (bevredigende) medische verklaring worden gevonden voor de fysieke klachten. Soms kan er helemaal geen diagnose worden gesteld, soms staat de diagnose niet in verhouding tot de ernst van de klachten. Het komt ook voor dat psychische problemen een rol spelen bij het ontstaan van de lichamelijke klachten. In al deze gevallen biedt het centrum je een gecombineerde, topspecialistische behandeling.

Onderzoek, second opinion, behandeling

Het Centrum LGG is onderdeel van het Centrum Topklinische Zorg van GGz Breburg. Het voldoet aan de strenge criteria van het keurmerk TOPGGz, wat betekent dat onze behandeling landelijk gezien van het hoogste niveau is en verder gaat dan de reguliere tweedelijns zorg. Het centrum maakt onderdeel uit van het netwerk Lichamelijk Onverklaarde Klachten, dat is opgericht door het Landelijk Kenniscentrum Lichaam en Geest; en van het Europese netwerk EURASMUS dat veel doet aan wetenschappelijk onderzoek.

Het centrum LGG is er voor diagnostiek, second opinions en behandeling. Ook kunnen huisartsen en medisch specialisten bij ons terecht voor consultatie en advies.

Klachten

Veelvoorkomende klachten die we behandelen, zijn:

  • Pijn en andere hardnekkige lichamelijke klachten die niet of slechts gedeeltelijk te verklaren zijn;
  • Hartkloppingen, benauwdheid en duizeligheid;
  • Vermoeidheid;
  • Depressie en angst, gecombineerd met lichamelijke klachten of ziekten (zoals diabetes, of hart- en vaatziekten).

Behandelplan

Als er een diagnose is gesteld, stellen we samen met jou een behandelplan op. Hierin leggen we vast wat wij én jij gaan doen om je situatie te verbeteren. Alle zorg die we bieden, is wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op de nieuwste inzichten. De behandelingen zijn kort en intensief, we streven naar maximaal zes maanden. Tussentijds meten we regelmatig wat het effect is en of je behandeling moet worden bijgesteld. We gebruiken je ervaringen ook om de kwaliteit van onze zorg verder te verbeteren. 

Medewerker aan het woord

Jonna van Eck van der Sluijs vertelt  over haar werk als psychiater, bekijk de korte video:

Aanmelden

Om bij GGz Breburg in behandeling te komen, moet je huisarts je naar ons verwijzen. Soms kan ook een medisch specialist of het sociaal wijkteam dit doen. Zodra we een verwijsbrief hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een intakegesprek.