Het Centrum Persoonlijkheidsstoornissen behandelt mensen die door bepaalde extreme karaktertrekken niet in staat zijn hun gedrag aan te passen aan anderen of de omstandigheden. Dit heeft grote impact op hun leven. Wij bieden hiervoor specialistische zorg, die hen helpt te herstellen. Herstel is een persoonlijk proces, waarin je probeert om ondanks de gevolgen van je aandoening het leven weer op te pakken. Herstellen is niet altijd hetzelfde als genezen – het kan ook betekenen dat je minder last hebt van je aandoening. Daarom richten we ons niet alleen op therapie of medicatie, maar ook op het hervinden van zin en plezier in je leven. Jouw wensen en mogelijkheden staan centraal; wij zetten ons met hoofd, hart en handen voor je in.

Behandeling op maat

Een persoonlijkheidsstoornis bemoeilijkt je contacten met anderen. Veel mensen hebben problemen in de relaties met vrienden, familie en collega’s. Vaak hebben ze daarnaast last van angsten, depressie, dwangmatigheid, psychoses of een verslaving. Een persoonlijkheidsstoornis is ernstig, maar toch hoef je je niet neer te leggen bij de gedachte dat je ‘nu eenmaal zo bent’. Met goede behandeling kunnen je klachten beslist verminderen.

Behandelplan

Het Centrum Persoonlijkheidsstoornissen behandelt je volgens richtlijnen die hun effect in de praktijk wetenschappelijk hebben bewezen. De duur en het resultaat van de behandeling verschilt echter per persoon. Omdat de klachten en behoeftes van mensen met een persoonlijkheidsstoornis erg uiteenlopen, stemmen we onze hulp volledig af op hun wensen en mogelijkheden.  Als er een diagnose is gesteld, stellen we samen met jou een behandelplan op. Hierin leggen we vast wat wij én jij gaan doen om je situatie te verbeteren. Wij geloven sterk in samenwerking, daarom betrekken we ook je familie of dierbaren graag bij je behandeling – uiteraard op een manier die jij prettig vindt. Ons doel is dat je zodanig herstelt dat je klachten je leven zo min mogelijk belemmeren. 

Aanmelden

Om bij GGz Breburg in behandeling te komen, moet je huisarts je naar ons verwijzen. Soms kan ook een medisch specialist of het sociaal wijkteam dit doen. Als we een verwijsbrief hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een intakegesprek.

In deze folder vind je meer informatie Inzichtgevende Groepstherapie. Een therapievorm die wordt aangeboden binnen Centrum Persoonlijkheidsstoornissen.