Het Centrum Psychose begeleidt en behandelt mensen die last hebben van een eerste of terugkerende psychose, eventueel gecombineerd met andere ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) of een verslaving. Wij bieden je specialistische zorg, zodat je zo goed mogelijk herstelt. Herstel is een persoonlijk proces, waarin je probeert om ondanks de gevolgen van je aandoening het leven weer op te pakken. Herstellen is niet altijd hetzelfde als genezen – het kan ook betekenen dat je minder last hebt van je aandoening. Daarom richten we ons niet alleen op therapie of medicatie, maar ook op het hervinden van zin en plezier in je leven. Jouw wensen en mogelijkheden staan centraal; wij zetten ons met hoofd, hart en handen voor je in.

De kracht van samenwerking

Psychoses en andere ernstige psychiatrische problemen kunnen een langdurige invloed hebben op je leven. Toch is er een redelijke kans op herstel. Het Centrum Psychose werkt volgens de nieuwste, wetenschappelijk onderbouwde inzichten. We geloven sterk in de kracht van samenwerking. Door goed te luisteren naar jou, je familie/naasten en andere mensen die belangrijk zijn voor jouw herstel, bouwen we samen aan een beter leven.

FACT en VIP: gecoördineerde aanpak

Binnen het centrum zijn twee verschillende teams actief: FACT -teams en VIP-teams . Beide werken op dezelfde manier, maar het VIP-team richt zich speciaal op (vaak jonge) mensen met een eerste psychose. In deze teams werken verschillende hulpverleners samen aan jouw behandeling. Omdat je herstel bestaat uit een optelsom van verbeteringen, ondersteunt het team je op allerlei gebieden. Van medicatie tot therapie, van werk tot wonen, van hobby’s tot vriendschappen. Omdat niemand beter weet wat jij voelt dan iemand die hetzelfde heeft meegemaakt, spelen ervaringsdeskundigen  een belangrijke rol in onze teams. Zij gebruiken hun eigen herstelervaring om jou te helpen.

Aanmelden

Om bij GGz Breburg in behandeling te komen, moet je huisarts je naar ons verwijzen. Soms kan ook een medisch specialist of het sociaal wijkteam dit doen. Als we een verwijsbrief hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een intakegesprek.