Binnen het Centrum Topklinische zorg werken wij voortdurend aan het ontwikkelen en wetenschappelijk onderzoeken van nieuwe behandelingen, zodat we mensen met de meest complexe psychiatrische problemen hoop op herstel kunnen bieden. We delen onze kennis actief met andere (tweedelijns) instellingen en specialisten, door ze te ondersteunen met uitgebreide diagnostiek, behandeling, consulatie, advies en second opinions. Daarbij verliezen we u als mens nooit uit het oog. Herstel is immers veel meer dan het verminderen van symptomen, het draait vooral om hoop en perspectief.

Behandeling op maat

Het Centrum Topklinische Zorg wordt gevormd door het Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) en PersonaCura. Beide centra werken nauw samen, om u zo de allerbeste, hoogspecialistische zorg te kunnen bieden. CLGG en PersonaCura hebben het TOPGGz-keurmerk.

Academische werkplaats

Ook de academische werkplaats is gezamenlijk ingericht. Er is één Programmaraad, die zorgt voor efficiënte kennisuitwisseling en de begeleiding van wetenschappelijk onderzoek. Ook leveren de medewerkers bijdragen aan symposia en congressen.

Onze aandachtsgebieden

Binnen ons centrum staan drie aandachtsgebieden centraal:

  • hoogspecialistische zorg voor cliënten: derdelijns diagnostiek en behandeling;
  • wetenschappelijk onderzoek; ontwikkeling en innovatie (vernieuwing);
  • opleiding en het verspreiden van kennis.

De eisen om ons centrum TopGGz te mogen noemen (certificeringseisen) zijn te lezen op de website van Stichting Topklinische GGz en omvatten 14 criteria. Deze criteria zijn gericht op bovengenoemde 3 aandachtsgebieden. Juist de combinatie van deze 3 aandachtsgebieden biedt garanties voor hoogspecialistische zorg, waarbij de meerwaarde voor u en uw naasten duidelijk aantoonbaar en merkbaar is.

Er worden verschillende diagnostische- en behandelproducten geboden, dit is in drie hoofdgebieden ingedeeld:

  1. hoogspecialistische observatie en diagnostiek;
  2. hoogspecialistische behandeling;
  3. second opinion en consultatie voor mensen met hoog-complexe psychiatrische problematiek.

Naast dit behandelaanbod zijn wetenschappelijk onderzoek, innovatie en spreiding van kennis en opleiding belangrijk. Dit ten gunste van uw herstel, GGz Breburg en andere samenwerkingspartners.

Wij zijn landelijk beschikbaar en bieden u innovatieve zorg, die wij wetenschappelijk toetsen op (inhoudelijke-) effectiviteit en kosteneffectiviteit. We meten dus of de behandeling werkt en of de kosten opwegen tegen de baten. Ook vindt op internationaal niveau kennisoverdracht plaats door internationale publicaties en presentaties.

Zie de informatie over het Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG)  en PersonaCura.