Binnen het Centrum Topklinische zorg werken wij voortdurend aan het ontwikkelen en wetenschappelijk onderzoeken van nieuwe behandelingen, zodat we mensen met de meest complexe psychiatrische problemen hoop op herstel kunnen bieden. We delen onze kennis actief met andere (tweedelijns) instellingen en specialisten, door ze te ondersteunen met uitgebreide diagnostiek, consulatie, advies en second opinions. Daarbij verliezen we jou als mens nooit uit het oog. Herstel is immers veel meer dan het verminderen van symptomen, het draait vooral om hoop en perspectief.

Behandeling op maat

Het Centrum Topklinische Zorg wordt gevormd door het Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG)  en PersonaCura. Beide centra werken nauw samen, om zo de allerbeste, hoogspecialistische zorg te kunnen bieden. CLGG heeft het TOPGGz keurmerk al behaald, PersonaCura is bezig met de voorbereidingen om het keurmerk ook te behalen. CLGG kan PersonaCura hiermee helpen.

Academische werkplaats

Ook de academische werkplaats is gezamenlijk ingericht. Er is één programmaraad, die zorgt voor efficiënte kennisuitwisseling en de begeleiding van wetenschappelijk onderzoek. Ook leveren de medewerkers bijdragen aan symposia en congressen.