Het kan zijn dat psychische klachten ervoor zorgen dat de dagelijkse dingen je minder goed lukken. Bij het Centrum Veerkracht en Stabiliteit (CVS) bieden we je de mogelijkheid om met deze psychische klachten aan de slag te gaan en je leven weer de baas te worden.

Behandeling bij Centrum Veerkracht en Stabiliteit

Het Centrum Veerkracht en Stabiliteit heeft vestigingen in Breda en in Tilburg. Dit zijn open opname klinieken, maar we bieden ook deeltijdbehandeling aan. Een behandeling bij het Centrum Veerkracht en Stabiliteit kan als module binnen de ambulante behandeling bij GGz Breburg worden ingezet. Aanmelding gebeurt via je ambulante behandelaar. Je eigen behandelaar blijft betrokken tijdens de opname of deeltijdbehandeling.

Onze doelstelling bij een klinische opname is om de opname kortdurend te houden. Hierbij gaan we uit van 2 tot 4 weken. Afhankelijk van de hulpvraag en indicatiestelling kan hiervan worden afgeweken.

Verder kunnen in het dagelijks leven

We bieden behandeling, begeleiding en ondersteuning met als doel dat je weer zo snel mogelijk verder kan in je dagelijks leven. Daarbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat jij en je eventuele familie/naasten op dat moment nodig hebben. ‘Verder kunnen in het dagelijks leven’ betekent dat je inzicht hebt in wat helpend is voor het herstel. Bijvoorbeeld:

  • Handvatten die je helpen omgaan met je psychische klachten
  • Manieren leren hoe je goed voor jezelf kan zorgen
  • Nadenken over manieren hoe je bovenstaande kan bereiken
  • Een duidelijker beeld schetsen van je wensen en verwachtingen en jouw naasten/sociale omgeving.

Individuele therapie zoals bijvoorbeeld gedragstherapie, CGT, Schematherapie, EMDR etc. worden aangeboden vanuit het ambulante team.

Eigen Regie

Eigen regie en eigen verantwoordelijk staan binnen de behandeling centraal.
Iedere behandeling gebeurt op vrijwillige basis. Wel is motivatie voor behandeling nodig. Uiteraard kan deze aanvankelijk nog twijfelachtig  zijn maar uiteindelijk moeten cliënten bij Centrum Veerkracht en Stabiliteit voldoende motivatie tonen om actief de behandeling aan te gaan en te werken aan behandel- en hersteldoelen.

Herstelondersteunende en oplossingsgerichte zorg

We werken vanuit herstelondersteunende zorg. Het doel van onze behandeling is klachten/symptomen dusdanig verminderen zodat de cliënt zo snel mogelijk weer verder kan met zijn dagelijks functioneren in de thuissituatie.

Behandeling en hersteldoelen zijn praktisch en oplossingsgericht. We werken vanuit het hier en nu. Wat is er nu nodig om snel weer meer grip en controle terug te krijgen op het dagelijks functioneren? We gaan met jou en je naasten op zoek naar eigen krachten en vaardigheden, welke hulpbronnen je kan gebruiken en welke oplossingen er mogelijk zijn.

Aanbod

Naast individuele gesprekken (met een psychiater, vak therapeut, verpleegkundige, en eventueel ervaringsdeskundige of geestelijk verzorger), vormt groepstherapie de basis voor je behandeling.
 Er is een gevarieerd therapie-aanbod met afwisseling in verbale (praat)therapieblokken en non-verbale (doe)blokken.  

Aanvullend onderzoeken en diagnosestelling

Wanneer de cliënt en/of de ambulante behandelaar vragen hebben over de diagnose dan kunnen wij daarbij helpen. Daarnaast kunnen we ondersteuning bieden bij klinisch instellen en/of veranderen van medicatie en holding bieden  tijdens een EMDR-traject.

Bed op Recept

Wanneer er specifieke afspraken zijn gemaakt over een Bed Op Recept (BOR) binnen het behandelaanbod met de ambulante behandelaar, kan je maximaal 72 uren gebruikmaken van een bed op de kliniek.

Aanmelden

Je kan bij ons terecht met diverse diagnoses en psychische of psychiatrische problematiek. De meest voorkomende problematiek betreft angst- en stemmingsklachten, PTSS, persoonlijkheidsproblematiek en/of een autismespectrumstoornis.  Je ambulante behandelaar van GGz Breburg kan je aanmelden voor behandeling bij het Centrum Veerkracht en Stabiliteit, door contact op te nemen met het centrum.

Voor aanvullende en meer gedetailleerde informatie voor cliënten en ambulante verwijzers verwijzen we naar de informatiefolder van Centrum Veerkracht en Stabiliteit.