In het Centrum Veerkracht en Stabiliteit kun je terecht voor een korte opname en/of dagbehandeling. Als jouw klachten je dagelijks leven verstoren, kun je voor een korte periode opgenomen worden en een intensief therapieprogramma volgen. Als opname niet noodzakelijk is kun je een aantal weken dagbehandeling volgen.

Ons uitgangspunt is dat je zo snel mogelijk herstelt en weer verder kunt met je leven. Herstel is een persoonlijk proces waarin je probeert, ondanks de gevolgen van je aandoening, om het leven weer op te pakken. Herstellen is niet altijd hetzelfde als genezen. Het kan ook betekenen dat je minder last hebt van je klachten. Daarom richten we ons niet alleen op therapie, maar ook op het hervinden van zin en plezier in je leven. Jouw wensen en mogelijkheden staan centraal; wij zetten ons in om jouw mogelijkheden zo veel mogelijk te versterken.

In overleg met je ambulante behandelaar bieden wij je tijdelijk intensieve behandeling en begeleiding, totdat je klachten verminderen, de contacten met je omgeving zijn hersteld en je weer voor jezelf kunt zorgen. Veelal ga je gewoon door met je ambulante behandeling.

Binnen het centrum bieden we verschillende modules aan, die je helpen op de weg naar herstel:

Basis en Herstel

De module 'Basis en Herstel' kan de juiste keuze voor je zijn als er op dit moment bij jou sprake is van een relatief ernstige verstoring van je psychische gezondheid, waarbij je extra hulp nodig hebt om aan jouw herstel te werken. Deze module wordt dan ook enkel in combinatie met een klinische opname aangeboden. Deze module is alleen beschikbaar in ons centrum in Breda.

Op eigen kracht

Als je veel last van psychische klachten hebt, is de module 'Eigen Kracht' het best passend voor jou. Het centrum biedt je een gestructureerde en veilige omgeving, waarin je samen met professionals werkt aan het herstel van jouw gezondheid. Ook oefen je hier hoe je weer voor jezelf kunt zorgen. Deze module richt zich op stabilisatie en de (medicamenteuze) behandeling van psychiatrische klachten en symptomen.

Zinvol vooruit

Als je wel over een stabiele basis beschikt, maar toch nog iets extra’s nodig hebt om verder te kunnen in je dagelijks leven, dan is de module 'Zinvol Vooruit' het best passend. Deze module richt zich vooral op het weer oppakken en vormgeven van jouw dagelijks leven. Te denken valt aan hoe je weer verbonden kunt raken met jouw naasten en hoe je je dag op een zinvolle wijze kunt invullen.

Aanvullend onderzoek en diagnosestelling

Als jij of je ambulante behandelaar vragen hebben over je diagnose dan kunnen wij daarbij helpen.

Bed op recept

Als je met jouw ambulante behandelaar afspraken hebt gemaakt over een Bed-op-Recept, kun je maximaal 72 uren gebruik maken van een bed op de kliniek.

Aanmelden

Je ambulante behandelaar van GGz Breburg kan je aanmelden voor behandeling bij het Centrum Veerkracht en Stabiliteit, door contact op te nemen met het centrum.