De crisisdienst van GGz Breburg staat samen met verwijzers garant voor spoedeisende psychiatrische hulp in de regio. Verwijzers (zoals de huisarts of de hulpdiensten van 112) schatten in of er psychiatrische problemen meespelen in een crisissituatie. Als het nodig is, schakelen zij onze crisisdienst in. We komen dan meteen in actie.

Kerntaak: stabiliseren

Onze crisisdiensten werken vanuit Tilburg en Breda. Ze zijn 24 uur per dag bereikbaar en werken intensief samen met 112, de huisartsenpost, politie, de PAAZ-afdeling in het ziekenhuis en verslavingsinstelling Novadic Kentron. We zijn altijd beschikbaar voor consultatief overleg en komen direct in actie als het nodig is. Alles is erop gericht een persoon of situatie zo snel mogelijk te stabiliseren, zodat behandeling mogelijk wordt.

Spoedeisende psychiatrische onderzoeksruimte (SPOR)

Verwarde mensen vangen we op in onze spoedeisende psychiatrische onderzoeksruimte (SPOR) aan de Muiderslotstraat in Breda. Daar onderzoeken we wat er aan de hand is, welke hulp er op korte en langere termijn nodig is en hoe die het beste georganiseerd kan worden.

De onderzoeksruimte is bedoeld voor mensen uit de regio’s Breda en Hart van Brabant. Hij is onderdeel van een pilot voor de aanpak van verwarde personen. GGz Breburg, politie en ambulance, SMO Breda e.o., de crisisdienst van het Maatschappelijk Werk, het Amphia Ziekenhuis, Novadic-Kentron, CZ, de gemeente Tilburg en de gemeente Breda werken hierin samen.

De 06-nummers van onze crisisdienst zijn bekend bij onze verwijzers. Omdat alleen zij onze crisisdienst kunnen inschakelen, vermelden we de nummers niet op onze website.