Het Centrum Dubbele Diagnose behandelt mensen die naast een psychiatrische aandoening ook een verslaving hebben. Het centrum is een samenwerking van Novadic Kentron en GGz Breburg, en heeft gespecialiseerde kennis van verslaving én psychiatrie in huis. Door op beide fronten tegelijk te werken aan je herstel, vergroten we de kans op succes. Herstel is een persoonlijk proces, waarin je probeert om ondanks de gevolgen van je aandoening het leven weer op te pakken. Herstellen is niet altijd hetzelfde als genezen – het kan ook betekenen dat je minder last hebt van je aandoening. Daarom richten we ons niet alleen op therapie of medicatie, maar ook op het hervinden van zin en plezier in je leven. Jouw wensen en mogelijkheden staan centraal; wij zetten ons met hoofd, hart en handen voor je in.

Vaak gaat het bij een dubbele diagnose om een combinatie van verslaving met schizofrenie, ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS), affectieve stoornissen en/of persoonlijkheidsstoornissen  (een verstandelijke beperking valt er niet onder). Uit de dubbele diagnose vloeien vaak ook andere problemen voort, bijvoorbeeld op het gebied van geld, huisvesting, overlast, gezondheid, relaties en werk/school.

Beluister hier de 'Binnen bij Breburg Podcast' over Dubbele Diagnose >

Behandelplan

Als er een diagnose is gesteld, stellen we samen met jou een behandelplan op. Hierin leggen we vast wat wij én jij gaan doen om je situatie te verbeteren. Wij geloven sterk in samenwerking, daarom betrekken we ook je familie of dierbaren graag bij je behandeling – uiteraard op een manier die jij prettig vindt.

De behandeling van een dubbele diagnose is ingewikkeld: je pakt twee problemen aan die elkaar negatief beïnvloeden. Maar juist als je ze in samenhang aanpakt, wordt herstel mogelijk. We helpen je je leven anders in te richten, bouwen aan een netwerk van sterke relaties en stimuleren je om zelf de regie over je leven te nemen.

Behandeling vanuit huis

Als we denken dat je het aankunt, kun je thuis blijven wonen tijdens je behandeling. Je komt dan naar een van onze locaties voor behandeling en soms bezoeken onze behandelaren je ook thuis.

Opname in de kliniek

We nemen je op in onze kliniek als we verwachten dat een behandeling in je thuissituatie niet werkt. In de kliniek heb je een eigen kamer, er is 24 uur per dag toezicht. De eerste weken kun je niet naar buiten, daarna maken we samen nieuwe afspraken. Je neemt deel aan een uitgebreid dagprogramma met groepsactiviteiten en individuele behandeling. Een opname in de kliniek duurt maximaal zes maanden. Na de opname gaat je behandeling thuis verder, we bespreken dan opnieuw wat je wilt en nodig hebt.

ACT: geen behandeling, toch hulp

Ook als je (nog) niet wilt afkicken en/of geen behandeling wilt, kunnen we toch iets voor je betekenen. Door regelmatig bij je langs te komen en je te helpen bij alledaagse dingen (zoals geldzaken of boodschappen) brengen we wat rust en stabiliteit in je leven. Deze vorm van zorg noemen we ACT . Het ACT-team werkt actief samen met andere maatschappelijke organisaties en geeft consultatie en advies aan hulpverleners, instanties of andere betrokkenen.

Aanmelden

Heb je eerdere behandeling gehad voor je psychiatrische problemen en ook al voor je verslavingsproblemen en heeft dat niet of onvoldoende effect gehad? Kan het zijn dat de klachten elkaar in stand houden of zo vermengd zijn dat ze samen behandeld moeten worden? Overleg met je huisarts, of dat voor jou geldt. Het zou kunnen dat je dan wel geholpen kan worden bij het centrum dubbel diagnose. Je huisarts kan je dan verwijzen.    

Ook als je in behandeling bent bij GGZ Breburg of Novadic Kentron kan blijken dat de klachten elkaar in stand houden of zo vermengd zijn dat ze samen behandeld moeten worden. Ook dan kan je aangemeld worden bij centrum Dubbele Diagnose. Soms blijf je dan bij je huidige behandelaar en doe je een deelbehandeling bij ons. Soms stap je helemaal over naar ons. Zodra we een verwijsbrief hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een intakegesprek. Bezoek de website van Centrum Dubbele Diagnose.