Centrum FAMEUS is het centrum voor herstel, ontwikkeling en ontplooiing van GGz Breburg. FAMEUS werkt volgens de overtuiging dat iedereen de mogelijkheid heeft om binnen zijn eigen mogelijkheden te werken aan herstel, ontwikkeling en ontplooiing. Deze nieuwe kijk op gezondheid gaat over eigen regie, verantwoordelijkheid nemen, jezelf aanpassen en meedoen in de maatschappij.

GGz Breburg heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de professionele inzet van ervaringsdeskundigheid  in de zorg. In centrum FAMEUS hebben we al onze activiteiten rondom herstel en ervaringsdeskundigheid gebundeld.

Centrum FAMEUS werkt aan:

  • Het versterken van je eigen kracht en regie, door jou (en je naasten) informatie, trainingen en kansen te bieden. We geven verschillende herstelgerichte cursussen, zoals WRAP, Herstellen doe je zelf en Werken met eigen ervaring. Ook kun je bij FAMEUS terecht voor vrijwilligerswerk.
  • Het bespreekbaar maken van vooroordelen en stigma’s over psychiatrische problemen;
  • Het verbeteren van de samenwerking tussen jou, je naasten/familie, hulpverleners en ervaringsdeskundigen;
  • Het opleiden, coachen en inzetten van ervaringsdeskundigen bij GGz Breburg: zij kunnen cliënten begeleiden, trainingen geven en adviseren over beleid. Alle trainers zijn gecertificeerd en zelf ervaringsdeskundig;
  • Het inspireren en coachen van hulpverleners in het werken vanuit de herstelvisie.

Aanmelden bij centrum FAMEUS

Je hebt geen verwijzing nodig om bij FAMEUS terecht te kunnen. Het doet er niet toe of je een diagnose hebt, iedereen die wil werken aan herstel is welkom bij FAMEUS.