Met ons gratis preventieaanbod kun je zelf aan de slag om te werken aan je herstel en veerkracht. Naast groepsgerichte trainingen en ondersteuningsgroepen bieden we ook workshops en voorlichting voor professionals.

Ons preventieaanbod is bedoeld voor: 

  • Iedereen die wil werken aan herstel en veerkracht

Met onze cursussen en trainingen werk je samen met anderen aan je herstel en veerkracht. Voorbeelden: 'Minder piekeren', 'Angst de Baas', en de 'Assertiviteitstraining'. Ook bieden we activiteiten voor jeugdigen zoals de 'Rots en Water' training, het 'Vriendenprogramma' en de 'Happyles' in het voortgezet onderwijs. 

Naast het preventieaanbod van het Mentaal Gezondheidscentrum ben je ook van harte welkom bij Fameus, centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid van GGz Breburg.

  • Familieleden en naasten van mensen met psychische/psychiatrische problemen

We organiseren groepen voor naasten van mensen met oa borderline, psychiatrische problemen of autisme. Ook bieden we een ondersteuningsgroep voor nabestaanden van suïcide. Voor kinderen van ouders met psychiatrische problematiek of verslaving is er de KOPP/KOV doe- en praatgroep. Voor broers en zussen van kinderen met psychiatrische problematiek organiseren we de  brussengroep waar zij steun en herkenning vinden. 

  • Professionals en vrijwilligers

Op aanvraag en in overleg organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering voor professionals en vrijwilligers in het onderwijs en sociaal domein, zoals de bijeenkomst 'Zicht op psychische problematiek'.  

Klik hier voor het complete cursusaanbod en de agenda met komende bijeenkomsten >

In onderstaande folders vind je meer informatie over cursussen en trainingen die we organiseren voor de regio's Breda en Tilburg. 

Cursusaanbod Tilburg
Cursusaanbod Breda 

Voor meer informatie, vragen en aanmeldingen kun je mailen naar preventie@ggzbreburg.nl.