PersonaCura biedt hoogspecialistische diagnostiek en behandeling aan 60-plussers met een psychiatrische hulpvraag en persoonlijkheids- en gedragsproblemen. Het gaat om mensen die steeds vaker het gevoel hebben vast te lopen. In relaties, in hun werk, in het omgaan met de uitdagingen die hun leeftijd met zich meebrengt. Ouder worden betekent vaak omgaan met verlies van gezondheid, van naasten, van zelfstandigheid. Voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of autisme is dat een vrijwel onmogelijke opgave. Psychische en lichamelijke problemen kunnen dan het gevolg zijn.

Mocht dit ook bij u het geval zijn, dan kan PersonaCura helpen. Ook als u in het verleden geen problemen op dit gebied heeft ervaren, kunnen omstandigheden veranderen. Ineens blijkt dat u minder goed in staat bent om met die veranderingen om te gaan. Somberheid, angst of boosheid kunnen dan het gevolg zijn. Dat kan een probleem zijn. Voor u of uw omgeving.
Binnen de reguliere GGz bestond weinig perspectief tot verbetering. Met PersonaCura is daar verandering in gekomen; wij bieden u een hoopvol perspectief.

Behandeling op maat

Bij PersonaCura bent u in de bekwame en vertrouwde handen van de professionals van GGz Breburg. Deze professionals werken samen in centrum PersonaCura aan op maat gesneden onderzoek (diagnostiek) en behandeling. Bij PersonaCura werken de volgende professionals:

 • Psychiater;
 • Psychologen: psycholoog, GZ psycholoog, klinisch psycholoog;
 • Psychotherapeut;
 • Verpleegkundige;
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige;

Wat maakt onze aanpak en behandeling uniek?

De zorg die wij u bieden is wetenschappelijk onderbouwd en de behandeling is op u afgestemd. Wat maakt onze werkwijze en zorg nog meer bijzonder? De voordelen voor u:

 • Uw klachten en problemen worden zeer grondig onderzocht. Voorafgaand aan uw behandeling vindt onderzoek (diagnostiek) plaats. Hierdoor kan beter worden bepaald welke behandeling voor u optimaal is.

 • Uw behandeling wordt afgestemd op uw specifieke behoeften. Dit wordt in overleg met u vastgesteld. We beginnen in overleg met u en de verwijzer met een behandeling en monitoren of dat resultaat heeft. Voldoet deze aanpak niet, dan bieden we u meer intensieve zorg. Op die manier is de behandeling op maat: niet meer dan nodig en niet minder dan verantwoord.

 • U krijgt een behandeling volgens de laatste richtlijnen. Daarin staat nauwkeurig beschreven wat de beste werkwijze is, volgens de laatste wetenschappelijk bewezen methodieken. Ook de resultaten uit onze eigen onderzoek nemen we daarbij mee, waarmee we zelf nieuwe behandelingen ontwikkelen en onderzoeken.

 • We meten of uw behandeling wel werkt. De kwaliteit van uw behandeling volgen we door op verschillende momenten te meten. De eerste keer bij de intake, daarna bij aanvang van de behandeling en dan gedurende de behandeling en bij de afronding van uw behandeling. Zo krijgen wij een goed beeld of uw behandeling goed helpt en kunnen we op tijd uw behandeling aanpassen, als dat nodig mocht zijn.

 • U krijgt een zo kort mogelijke behandeling. Het streven is om uw behandeling zo kort mogelijk te laten zijn. U kunt de zorg ontvangen terwijl u thuis blijft wonen, of als het beter is dat u even niet thuis woont, kunnen we u tijdelijk opnemen in een van onze klinieken. U wordt zo snel als dat kan terugverwezen naar uw huisarts, medisch specialist of behandelend psychiater met een goed nazorgadvies. Uw verwijzer ontvangt informatie voor uw verdere behandeling.

 • Uw behandeling is wetenschappelijk onderbouwd. We doen regelmatig wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van onze zorg. Met de daaruit verkregen inzichten kunnen we ons aanbod steeds weer opnieuw verbeteren. Ook meten we regelmatig of cliënten tevreden zijn. Daarbij maken we ook gebruik van cliëntpanels en een cliëntenplatform, waarbij cliënten direct reacties geven vanuit hun eigen ervaringen. Dat gebruiken we om de zorg verder te verbeteren.

 • U bent in goede handen. U komt terecht bij een centrum dat gespecialiseerd is in 60-plussers met een psychiatrische hulpvraag en persoonlijkheids- en gedragsproblemen.

Meer weten over Autisme binnen PersonaCura? Arjan Videler en Rosalien Wilting vertellen er meer over:

Keurmerk TOPGGz

Het centrum heeft op 20 juni 2019 het TOPGGz-keurmerk van de Stichting Topklinische GGz behaald. Dit keurmerk wordt toegekend aan GGz-afdelingen die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van topklinische en vernieuwende patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling. 

.         

Aanmelden

Om bij GGz Breburg in behandeling te komen, moet uw huisarts u naar ons verwijzen. Soms kan ook een behandelaar of medisch specialist dit doen. Als we uw aanmelding hebben ontvangen, nodigen we u uit voor een intakegesprek. U kunt bij ons ook terecht voor een tweede beoordeling (second opinion), dit gaat ook via uw huisarts, zie onderaan deze pagina bij 'veelgestelde vragen'.

Consultatie, advies voor verwijzers

Voor verwijzers zijn er verschillende consultatie- en adviesmogelijkheden, zie onderaan deze pagina bij 'veelgestelde vragen'.