PersonaCura biedt hoogspecialistische diagnostiek en behandeling aan 60-plussers met een psychiatrische hulpvraag en persoonlijkheids- en/of ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme of ADHD. Het gaat om mensen die steeds vaker het gevoel hebben vast te lopen. In relaties, in hun werk, in het omgaan met de uitdagingen die hun leeftijd met zich meebrengt. Ouder worden betekent vaak omgaan met verlies van gezondheid, van naasten, van zelfstandigheid. Voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek, autisme en/of ADHD is dat een extra zware opgave. Psychische en lichamelijke problemen kunnen dan het gevolg zijn.

Mocht dit ook bij u het geval zijn, dan kan PersonaCura helpen. Ook als u in het verleden geen problemen op dit gebied heeft ervaren, kunnen omstandigheden veranderen. Ineens blijkt dat u minder goed in staat bent om met die veranderingen om te gaan. Of uw hoofd is nog voller dan voorheen. Somberheid, angst of boosheid kunnen dan het gevolg zijn. Dat kan een probleem zijn. Voor u of uw omgeving.

Binnen de reguliere GGz bestond weinig perspectief tot verbetering. Met PersonaCura is daar verandering in gekomen; wij bieden u een hoopvol perspectief.

Behandeling op maat

Bij PersonaCura bent u in de bekwame en vertrouwde handen van de professionals van GGz Breburg. Deze professionals werken samen in centrum PersonaCura aan op maat gesneden onderzoek (diagnostiek) en behandeling. Bij PersonaCura werken de volgende professionals:

 • Psychiater;
 • Psychologen: psycholoog, GZ psycholoog, klinisch psycholoog; psychotherapeut;
 • Verpleegkundige;
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige;
 • Beeldend therapeut

Wat maakt onze aanpak en behandeling uniek?

De zorg die wij u bieden is wetenschappelijk onderbouwd en de behandeling is op u afgestemd. Bovendien ontwikkelen en onderzoeken we zelf nieuwe behandelmethoden. Wat maakt onze werkwijze en zorg nog meer bijzonder? De voordelen voor u:

 • Uw klachten en problemen worden zeer grondig onderzocht. Voorafgaand aan uw behandeling vindt onderzoek (diagnostiek) plaats. Hierdoor kan beter worden bepaald welke behandeling voor u optimaal is.

 • Uw behandeling wordt afgestemd op uw specifieke behoeften. Dit wordt in overleg met u vastgesteld. We beginnen in overleg met u en de verwijzer met een behandeling en monitoren of dat resultaat heeft. Voldoet deze aanpak niet, dan bieden we u meer intensieve zorg. Op die manier is de behandeling op maat: niet meer dan nodig en niet minder dan verantwoord.

 • U krijgt een behandeling volgens de laatste richtlijnen. Daarin staat nauwkeurig beschreven wat de beste werkwijze is, volgens de laatste wetenschappelijk bewezen methodieken. Ook de resultaten uit onze eigen onderzoek nemen we daarbij mee, waarmee we zelf nieuwe behandelingen ontwikkelen en onderzoeken.

 • We meten of uw behandeling wel werkt. De kwaliteit van uw behandeling volgen we door op verschillende momenten te meten. De eerste keer bij de intake, daarna bij aanvang van de behandeling en dan gedurende de behandeling en bij de afronding van uw behandeling. Zo krijgen wij een goed beeld of uw behandeling goed helpt en kunnen we op tijd uw behandeling aanpassen, als dat nodig mocht zijn.

 • U krijgt een zo kort mogelijke behandeling. Het streven is om uw behandeling zo kort mogelijk te laten zijn. U kunt de zorg ontvangen terwijl u thuis blijft wonen, of als het beter is dat u even niet thuis woont, kunnen we u tijdelijk opnemen in onze kliniek. U wordt zo snel als dat kan terugverwezen naar uw huisarts, medisch specialist of behandelend psychiater met een goed nazorgadvies. Uw verwijzer ontvangt informatie voor uw verdere behandeling.

 • Uw behandeling is wetenschappelijk onderbouwd. We doen wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van onze zorg. Met de daaruit verkregen inzichten kunnen we ons aanbod steeds weer opnieuw verbeteren. Ook meten we regelmatig of cliënten tevreden zijn. Daarbij maken we ook gebruik van cliëntpanels en een cliëntenplatform, waarbij cliënten direct reacties geven vanuit hun eigen ervaringen. Dat gebruiken we om de zorg verder te verbeteren.

 • U bent in goede handen. U komt terecht bij een centrum dat gespecialiseerd is in 60-plussers met een psychiatrische hulpvraag en persoonlijkheids- en/of ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme of ADHD.

Meer weten over Autisme binnen PersonaCura? Arjan Videler en Rosalien Wilting vertellen er meer over:

Keurmerk TOPGGz

Het centrum heeft op 20 juni 2023 opnieuw het TOPGGz-keurmerk van de Stichting Topklinische GGz behaald. Dit keurmerk wordt toegekend aan GGz-afdelingen die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van topklinische en vernieuwende patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling. 

.         

Wetenschappelijk onderzoek

PersonaCura doet wetenschappelijk (promotie-)onderzoek en werkt nauw samen met Tilburg University. Wij bieden niet alleen behandeling, maar onderzoeken deze ook op zijn effecten. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe behandelvormen voor senioren. Op dit moment lopen de volgende wetenschappelijke onderzoeken:

 • voor ouderen aangepaste individuele schematherapie;
 • groepsschematherapie voor senioren;
 • VERS voor senioren;
 • psycho-educatie voor senioren met een autismespectrumstoornis;
 • partnergroep van senioren met een autismespectrumstoornis;
 • psycho-educatie voor senioren met ADHD en hun naasten;
 • validering van de Nederlandse Positieve schemavragenlijst;
 • onderzoeksagenda voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen.
 • Klinische stadiëring van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen en de voorspellende waarde van passende behandelingen.

Bekijk ook eens al onze wetenschappelijke publicaties

Aanmelden

Om bij ons in behandeling te komen, moet uw huisarts u naar ons verwijzen. Ook kan uw huidige behandelaar of medisch specialist dit doen. Als we uw aanmelding hebben ontvangen, nodigen we u uit voor een intakegesprek, waarin we afspraken met u maken over verder onderzoek dat we samen met u wenselijk vinden. U kunt bij ons ook terecht voor een second opinion; ook dit gaat via uw huisarts, uw huidige behandelaar of uw medisch specialist Uw verwijzer kan u op de website via dit formulier aanmelden voor een second opinion. De procedure is gelijk aan het diagnostiektraject, met als uitzondering dat tijdens het adviesgesprek een advies aan u en uw verwijzer wordt gegeven voor het uitvoeren van de behandeling ergens anders.

Consultatie, advies voor verwijzers

Voor verwijzers zijn er verschillende consultatie- en adviesmogelijkheden. Neem contact met ons via personacura@ggzbreburg.nl of via 088-0162636. Voor meer informatie over wanneer naar PersonaCura te verwijzen, bekijk deze folder

Behandeling

Voor senioren met autisme bieden we onder meer de psycho-educatiecursus ‘Ik en autisme 60+’, de behandelgroep ‘Omgaan met autisme 60+’. Voor senioren met ADHD bieden we een de psycho-educatiecursus ‘ADHD 60+‘ en de ‘behandelgroep ADHD 60+’. Onze behandelingen kunnen gecombineerd worden met medicatie, beeldende therapie of systeemtherapie. Voor persoonlijkheidsproblematiek bieden wij onder andere schematherapie en VERS. Beluister hier de 'Binnen bij Breburg podcast' over VERS bij senioren >