Het Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) behandelt cliënten vanaf 18 jaar die kampen met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten.

Iedereen kan te maken krijgen met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten. Het kan daarbij gaan om zogenaamde ‘somatisch symptoomstoornis'. Hierbij kan het gaan om lichamelijke klachten die verklaard kunnen worden door een langdurige lichamelijke ziekte, in combinatie met aanwezige psychische problemen. Ook kan het zijn dat de lichamelijke klachten niet (voldoende) verklaard kunnen worden door een lichamelijke ziekte, waarbij tevens sprake is van een combinatie met psychische problemen.  Het is dan nuttig om met een psycholoog te onderzoeken welke behandeling er kan worden ingezet en wat de invloed hiervan op het herstel is.
Mocht u ook dit soort klachten hebben, dan kan CLGG helpen met een behandeling op maat. Wij bieden u dan een hoopvol perspectief.

Behandeling op maat

Het CLGG biedt poliklinische behandeling. Dit betekent dat u voor een afspraak naar onze locatie komt in Tilburg. De behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit 1 keer per week een poli-contact en eventueel een contact bij een psychosomatisch fysiotherapeut bij u in de buurt (psychosomatische fysiotherapie is een behandelvorm die zich richt op 'lichaam' en 'geest'). Daarnaast is het ook mogelijk dat u andere afspraken krijgt bij andere collega's uit ons team, bijvoorbeeld met onze psychiater en/of psychomotore therapeut of verpleegkundige. 

In de behandeling krijgt u zorg die is toegespitst op uw specifieke behoeften. Dit wordt in overleg met u vastgesteld. Dit heet ook wel ‘matched care’. We beginnen in overleg met u en uw verwijzer met een behandeling en monitoren of dat resultaat heeft. Voldoet deze aanpak niet, dan passen we de behandeling aan, bijvoorbeeld door een andere therapievorm in te zetten.

Ons behandelteam bestaat uit psychiaters, somatische artsen, senior psychomotore therapeut, senior verpleegkundige GZ-psychologen, neuropsychologen en een somatisch specialist.

Wat maakt onze aanpak en behandeling uniek?

De zorg die wij u bieden is wetenschappelijk onderbouwd en op u afgestemd. Het centrum heeft eind 2014 het TOPGGz-keurmerk van de Stichting Topklinische GGz behaald. Bekijk hier onze pagina op de website van Stichting Topklinische GGz. Wat maakt onze werkwijze en zorg nog meer bijzonder? De voordelen voor u:

  • Uw klachten en problemen worden zeer grondig onderzocht. Voorafgaand aan uw behandeling vindt onderzoek (diagnostiek) plaats. Hierdoor kan beter worden bepaald welke behandeling voor u het meest optimaal is.

  • Uw behandeling voldoet aan de laatste richtlijnen, zoals bijv. die van het Trimbos-instituut. Daarin staat nauwkeurig beschreven wat de beste werkwijze is, volgens de laatste wetenschappelijk bewezen methodieken. Ook de resultaten uit onze eigen onderzoeken nemen we daarbij mee.

  • Uw behandeling duurt niet langer dan nodig is. En niet minder dan verantwoord. In principe streven we ernaar de behandeling in 6 maanden tot een jaar af te kunnen ronden. Daarna wordt u terugverwezen naar uw huisarts, medisch specialist of behandelend psychiater met een goed nazorgadvies. Op die manier wordt uw leven, of het verloop van andere behandelingen, zo kort mogelijk onderbroken. Uw verwijzer ontvangt informatie voor uw verdere behandeling.

  • We meten of uw behandeling wel werkt. De kwaliteit van uw behandeling volgen we door op verschillende momenten te meten. Wij vragen daarom een aantal keer om enkele lijsten opnieuw in te vullen. Op deze manier kunnen wij meten hoe uw klachten zich gedurende de behandeling ontwikkelen. Deze metingen zijn onderdeel van de ‘Routine Outcome Monitoring’ (ROM) van GGz Breburg en van onze aanpak om samen met u het verloop van de klachten in de gaten te houden.

  • We werken samen aan uw herstel. Er wordt gewerkt volgens de werkwijze van ‘Shared Decision Making’: u en uw behandelaar stellen in onderling overleg de behandeldoelen en behandeling vast.

  • We onderzoeken regelmatig de kwaliteit van onze zorg. Met de daaruit verkregen inzichten kunnen we ons steeds weer opnieuw verbeteren. Ook meten we regelmatig of cliënten tevreden zijn. Daarbij maken we ook gebruik van cliëntpanels en een cliëntenplatform, waar cliënten direct reacties geven vanuit hun eigen ervaringen. Dat gebruiken we om de zorg verder te verbeteren.
    Hier profiteert u dus ook van.

  • U krijgt een geïntegreerde behandeling voor een beter resultaat. We bieden therapieën gecombineerd aan, denk aan Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy, Cognitive Rehabilitation Treatment, Traumabehandeling en Farmacotherapie. Ook wordt samengewerkt met psychosomatisch fysiotherapeuten in uw woonregio.

  • U bent in goede handen. U komt terecht bij een centrum dat gespecialiseerd is in de combinatie van lichamelijke klachten en psychische problemen.  Een gecombineerde aanpak biedt dan meerwaarde. Het CLGG biedt deze deskundigheid en behandeling, waar nodig in samenwerking met bijvoorbeeld uw specialist in het ziekenhuis.

TOPGGz-keurmerk

Het centrum heeft eind 2014 het TOPGGz-keurmerk van de Stichting Topklinische GGz behaald. Op 20 juni 2019 is het keurmerk weer voor 4 jaar verlengd. Bekijk hier onze pagina op de website van Stichting Topklinische GGz.

Het centrum maakt deel uit van het netwerk Lichamelijk Onverklaarde Klachten, van het Landelijk Kenniscentrum Lichaam en Geest opgericht door Trimbos-instituut en GGz Breburg, en van het Europese netwerk EURASMUS. Dit netwerk is gericht op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dit soort klachten.

Medewerkers

Bekijk wie er werken bij ons centrum.

Aanmelden

Om bij GGz Breburg in behandeling te komen, moet uw huisarts u naar ons verwijzen. Soms kan ook een behandelaar of medisch specialist dit doen. Als we uw aanmelding hebben ontvangen, nodigen we u uit voor een  intakegesprek. U kunt bij ons ook terecht voor een tweede beoordeling (second opinion), dit gaat ook via uw huisarts, zie onderaan deze pagina bij 'veelgestelde vragen'.

Consultatie, advies voor verwijzers
Voor verwijzers zijn er verschillende consultatie- en adviesmogelijkheden, zie onderaan deze pagina bij 'veelgestelde vragen'.