Structuur in je week en een zinvolle besteding van je tijd zijn voor ieder mens belangrijk, maar voor een goed herstel zijn ze essentieel. Het Centrum Werken & Leren ondersteunt je bij het vinden (of voortzetten) van je werk, opleiding of een andere vorm van dagbesteding.

Als je een psychiatrische aandoening hebt, is werken of leren niet altijd gemakkelijk. Het kan lastiger zijn om je te concentreren op je taken, afspraken na te komen, of een gezond dag- en nachtritme aan te houden. We richten ons op persoonlijk herstel, par­ticipatie in de maatschappij en op behoud, terugkeer of begeleiding naar werk of studie. Onze participatie- en leerwerkcoaches kunnen je hierbij helpen. Ze werken nauw samen met je behandelaars en zoeken naar kansen die aansluiten bij jouw mogelijkheden.

Aan de slag binnen je mogelijkheden

Binnen Werken & Leren krijg je een leer-werkcoach die je het gehele traject begeleidt. Daarvoor krijg je een intake en wordt samen een trajectplan opgesteld. Als je in behandeling bent bij GGz Breburg is dat een vertaling van het behandelplan en is gericht op maatschappelijke re-integratie.We werken aan herstel en aan persoonlijke doelen al dan niet als afgeleide van doelen die in een behandeling opgesteld worden. Wij lopen korte of langere tijd met je mee. Wij hebben een korte lijn met de behandelaar en zorgen voor goede afstemming.

Ook werken we steeds vaker samen met gemeenten en UWV, waardoor ook een inwoner van de gemeente in ons werkgebied gebruik kan maken van onze dienstverlening.

Actief bij ons

De dienstverlening bestaat uit groepsgerichte en individuele coaching. Je kunt jezelf trainen op verschillende vlakken; denk bijvoorbeeld aan arbeids- en sociale vaardigheden. Er is een inloopruimte waar je mensen kunt ontmoeten en aan activiteiten kunt meedoen.  Wij bieden zo gezamenlijke trajecten, gebaseerd op de visie van herstelondersteunende zorg en positieve gezondheid. 

Actief in je wijk

Deze dienstverlening bieden wij in min mogelijk GGz op locaties en terreinen. Het liefst helpen we je op weg buiten de deuren van onze gebouwen. Daarom zoeken we in overleg met jou naar kansen in je woonwijk, bijvoorbeeld bij buurthuizen, sociaal werkbedrijven, zorgboerderijen of sportscholen. Ook projecten op het gebied van administratie, boekbinden, groenonderhoud, horeca of houtbewerking zijn mogelijk. Wij bieden werkplekken in de samenleving voor zinvolle daginvulling voor het het aangaan van sociale contacten en het bouwen van een netwerk.

Overigens zijn we ook intern actief bij GGz Breburg op onze terreinen in Dongen en Etten-Leur. Ons doel daar is ook participatie naar gelang je eigen mogelijkheden. We noemen dit de ART methode.

Betaald werk

Daarnaast stappen we af op werkgevers waar je graag aan de slag zou gaan. Met goede begeleiding is er veel mogelijk, we doen ons uiterste best om kansen voor je te creëren.

Meer informatie 

Centrum Werken & Leren
Secretariaat Breda Loopschansstraat 101
(088) 016 58 00 

Aanmelden

Als je (nog) niet in behandeling bent bij GGz Breburg, kun je je melden bij het Wmo-loket van je gemeente. Zij regelen het papierwerk en verwijzen je door. Als je wel in behandeling bent bij GGz Breburg, kan je behandelaar of persoonlijk begeleider je doorsturen naar het Centrum Werken & Leren. Daarna word je uitgenodigd voor een intakegesprek, waarin we je wensen en mogelijkheden bespreken.