Bij Werken & Leren draait het om meedoen in de maatschappij, werken aan herstel en of terugkeer naar werk of opleiding. Werken & Leren helpt je de voor herstel noodzakelijke maatschappelijke rollen (weer) op te pakken of te behouden. Die rollen zijn gelegen in: het verrichten van regulier werk, het onderhouden van sociale contacten en het hebben van een waardevolle daginvulling.

Wat doet centrum Werken & Leren? 

Structuur in je week en een zinvolle besteding van je tijd zijn voor ieder mens belangrijk, maar voor een goed herstel zijn ze essentieel. Werken & Leren ondersteunt je bij het vinden (of voortzetten) van je werk, opleiding of een andere vorm van dagbesteding.

In deze folder vind je meer informatie over Werken & Leren.

Na aanmelding bij Werken & Leren word je gekoppeld aan een coach. Samen met deze coach ga je op zoek naar de best passende daginvulling. De vaak complexe doelen worden samen met jou vertaald naar kleine, haalbare stapjes. Oftewel van ‘te groot’ naar ‘klein genoeg’. Deze doelen worden vastgelegd in het trajectplan. Dit plan is de leidraad voor de begeleiding. Onze medewerkers werken vanuit de herstel ondersteunende zorg visie.

  • Daginvulling

Wij bieden diverse activiteiten aan met als doel je zelfredzaamheid te vergroten zodat je beter kunt participeren in de maatschappij. Je kunt hierbij denken aan projecten in de horeca, groenvoorziening, administratie, etc. maar ook creatieve, sportieve en muzikale activiteiten. Deze activiteiten worden zowel bij de GGz-locaties als bij externe partijen aangeboden. We zoeken in overleg met jou ook naar kansen in je woonwijk, bijvoorbeeld bij buurthuizen, sociaal werkbedrijven, zorgboerderijen of sportscholen. Klik op de link om naar het aanbod van de desbetreffende locatie te gaan: Etten-Leur, Dongen, Oosterhout, Breda, Tilburg.

In deze folder vind je meer informatie over dagbesteding.

  • Studie- en werkbegeleiding

Psychiatrische problemen hebben vaak invloed op je functioneren op school of op je werk. Met arbeidstraining zoeken we naar mogelijkheden om je werk of opleiding toch te blijven doen, óf weer op te pakken, óf iets nieuws te beginnen dat beter bij je mogelijkheden past. We zoeken met je mee naar betaald werk, een werkervaringsplaats, vrijwilligerswerk, een leertraject of opleiding. Onze arbeidscoaches helpen je bij het maken van keuzes, zoeken mee naar kansen en begeleiden je indien nodig ook op school of je werkplek. Werken & Leren is een erkende Jobcoach-organisatie. Er wordt gewerkt met verschillende methodieken. Je kunt hierbij denken aan Jobcoaching en Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Wij staan klaar voor jou

Werken & Leren is onderdeel van GGz Breburg en heeft jarenlange ervaring op het grensvlak van psychiatrie, psychische kwetsbaarheid en dagbesteding/arbeid. Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van sociale activering en arbeidsbegeleiding.

Binnen Werken & Leren werken we met participatiecoaches (activiteitenbegeleiders), leer-werkcoaches en studie- en arbeidscoaches. 

In deze folder vind je meer informatie over studie- en arbeidscoach.

  • De participatiecoach ondersteunt/begeleidt cliënten bij de activiteiten gericht op de individuele ondersteuningsvraag.  
  • De leer-werkcoach gaat samen met jou op zoek naar de best passende daginvulling en kijkt samen met jou welke stappen nodig zijn om je doelen te behalen. De leer-werkcoach is de schakel tussen jou en andere betrokkenen bij het traject.
  • De studie- en arbeidscoach ondersteunt in het vinden en behouden van een opleiding en/of betaalde baan en is de schakel tussen jou en andere betrokkenen bij het traject.

Samenwerkingen

Wat verwachten we van jou?

Als je bij ons in begeleiding komt, zetten we ons volledig in voor jouw herstel. Datzelfde verwachten we van jou. We gaan ervan uit dat je jouw herstel de hoogste prioriteit geeft en dat je zelf de regie neemt. Je stelt je eigen doelen en komt afspraken na.

Meer informatie  en aanmelden

Afhankelijk van wat je bij ons zou willen doen, moet een passende financieringsvorm gevonden worden. Bijvoorbeeld financiering vanuit de gemeente, de zorgverzekeraar of het UWV. We bespreken dat uitgebreid met jou tijdens het kennismakingsgesprek. We ondersteunen je bij het regelen van een financiering.

Secretariaat Werken & Leren 

Tel: (088) 016 58 00 

Mail: secretariaatwerkenenleren@ggzbreburg.nl