Aanbod en behandelmogelijkheden

Contact

Het aanbod bestaat onder andere uit:

  • Behandelingen thuis of op locatie (ambulante behandeling)
  • Deeltijdbehandeling
  • Opname
  • Woonondersteunende zorg
  • Ondersteuning bij dagbesteding
  • Crisisteam, die 24 uur beschikbaar is
  • FACT- en VIP-teams
  • Deskundigheidsbevordering en consultatie aan huisartsen en welzijn- en zorginstellingen.

Welke behandelmogelijkheden zijn er?

GGz Breburg  heeft veel behandelmogelijkheden. De meeste zorg wordt ambulant in gesprekken geboden. Een klein aantal cliënten wordt tijdelijk opgenomen. En voor mensen die permanent zorg nodig hebben, zijn er woonvoorzieningen.

Wij kijken zorgvuldig welk behandelaanbod het meest effectief voor u is. Daarom hebben wij altijd eerst een paar gesprekken met u. Op basis daarvan doen wij u een voorstel voor een behandeling. Als u daarmee akkoord gaat, begint de behandeling.

Preventie: voorkomen dat mensen ernstige psychische problemen krijgen die ze niet meer zelf kunnen oplossen

GGz Breburg wil met preventieactiviteiten voorkomen dat mensen ernstige psychische problemen krijgen, die ze niet meer zelf kunnen oplossen. Een deel van de preventieactiviteiten bestaat uit groepscursussen en zelfhulpcursussen voor mensen met lichte tot matige klachten. Voorkomen dat psychische problemen ontstaan, verergeren of terugkeren, zijn hierbij de doelen. Denkt u bijvoorbeeld aan mensen met depressieve, angst- of stressklachten.

Een tweede soort preventieactiviteiten is gericht op mensen, die zelf geen klachten hebben maar waar wel sprake is van een verhoogd risico op het ontstaan van psychische problemen. Denk aan kinderen met een vader of moeder met psychische en of verslavingsproblemen, of andere familieleden van mensen met dergelijke problemen.

Tot slot zijn voorlichting aan bevolking en organisaties en inzet op vroeg signaleren van klachten bij mensen belangrijk. Hierbij werkt GGz Breburg samen met bijvoorbeeld gemeenten, huisartsen, scholen, buurtwerk, thuiszorg, et cetera.

Ambulante hulp: individuele gesprekken of groepsgesprekken

Een hulpverlener voert individuele gesprekken met u bij GGz Breburg of gesprekken bij u thuis. Ook kunt u, onder begeleiding van een hulpverlener, deelnemen aan groepsgesprekken bij GGz Breburg. Soms wordt, in combinatie met gesprekken, ook non-verbale therapie aangeraden, zoals bijvoorbeeld muziektherapie of creatieve therapie.

Deeltijdbehandeling: als er meer nodig is dan ambulante hulp

Deeltijdbehandeling kan een mogelijkheid zijn voor mensen met psychische problemen die meer nodig hebbend dan ambulante behandeling, maar niet hoeven te worden opgenomen. U krijgt een aantal dagdelen per week een combinatie van therapieën. Dit kunnen zowel praat- als doe-therapieën zijn, bijvoorbeeld activiteitentherapie, vaardigheidstrainingen, psychomotorische therapie, creatieve therapie en groepstherapie. U volgt meerdere therapieën per dag. Meestal worden deze in groepen gegeven. Bij het opstellen van het behandelprogramma wordt gekeken wat bij u of uw problemen past. Hoe lang u in behandeling bent, hangt samen met uw klachten.

Opname in een kliniek: sommige problemen kunnen het beste worden behandeld als iemand tijdelijk wordt opgenomen

Het kan zijn dat voor de behandeling een opname in een kliniek nodig is. Ook bij een acute crisis, waardoor u tijdelijk niet voor uzelf kunt zorgen, kan opname nodig zijn. Soms is een langere opname nodig. Uitgangspunt is dat een opname in principe altijd van tijdelijke aard is.

Alle vormen van zorg zijn vrijwillig. Vrijwillige opname betekent dat iemand bereid is om opgenomen te worden. Ook onvrijwillige opname kan noodzakelijk zijn. Hiertoe kan alleen worden overgegaan als iemand een gevaar oplevert voor zichzelf of voor zijn omgeving. Er wordt dan een inbewaringstelling (IBS) of rechtelijke machtiging (RM) aangevraagd.

 

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.