Bij GGz Breburg organiseren we regelmatig gratis trainingen en cursussen, gericht op voorlichting en preventie. Bekijk het onderstaande cursusaanbod of blader eens door onze agenda en ontdek of er interessante cursussen bij zitten voor jou.

Informatie over de cursussen

Cursus Omschrijving Doelgroep Aantal bijeenkomsten Locatie
Psychische problemen in de familie Leven met een naaste met psychische problemen is zwaar. Iedereen die dit meemaakt kan meepraten over conflicten, overbelasting, machteloosheid, schaamte en de eenzaamheid die het met zich mee kan brengen. Veel naastbetrokkenen weten niet meer hoe ze moeten reageren. Dit maakt het zwaar te blijven zorgen voor een familielid of vriend(in) met psychische problemen. Deze cursus helpt je de lasten die het met zich meebrengt te verlichten. Thema’s die aan bod komen zijn: informatie over psychische problematiek, jouw rol als naastbetrokkene, anders leren denken, communicatie en grenzen stellen, methoden om problemen op te lossen en zorgen voor jezelf. Volwassenen 8 Tilburg en Breda
KOPP/KOV volwassenen Ben je opgegroeid in een gezin met een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen? Dat kun je daar ook nog in je volwassen leven hinder van ondervinden. Waarom loop je steeds tegen dezelfde dingen aan? Hoe zorg je goed voor jezelf? Met deze cursus krijg je meer inzicht in de relatie tussen jouw opgroeisituatie en de problemen waar je nu als volwassene tegen aanloopt. Volwassenen 7 Tilburg en Breda
Omgaan met borderline Borderline is een emotieregulatie-stoornis. Dat wil zeggen dat alles draait om emoties. Deze emoties kunnen hoog oplopen als je geconfronteerd wordt met het gedrag van iemand met borderline. Dit gedrag is soms moeilijk te begrijpen en je kunt er veel last van hebben. Gevoelens van onzekerheid, schuld, boosheid, medelijden of verdriet komen veel voor bij naastbetrokkenen. Kennis, tips en handvatten met betrekking tot deze ziekte kunnen nieuwe inzichten geven en helpend zijn om in contact te gaan. Volwassenen 8 Tilburg en Breda
Nabestaanden van suïcide Het verlies van een dierbare door zelfdoding is een traumatische gebeurtenis. In de ondersteuningsgroep kunnen nabestaanden ervaringen en gevoelens delen met lotgenoten. Er is veel ruimte voor jouw persoonlijke verhaal. We wisselen ervaringen uit aan de hand van thema’s, zoals: de ‘waarom’ vraag, gevoelens van schaamte en schuld, boosheid en machteloosheid en reacties van de omgeving. Volwassenen 8 Tilburg en Breda
Verder gaan na een suïcidepoging Deze ondersteuningsgroep is voor mensen die in hun directe omgeving een suïcidepoging hebben meegemaakt. Er is ruimte voor het delen van gevoelens en ervaringen. Daarnaast bespreken we belangrijke thema’s zoals de angst voor herhaling, omgaan met je eigen gevoelens en hierover praten met kinderen. Volwassenen 8 Tilburg en Breda
Training voor ouders en naasten van (jong) volwassenen met autisme (i.s.m. MEE West Brabant) BOmgaan met een volwassene met autisme brengt uitdagingen met zich mee. Dat geldt voor de persoon met autisme zelf en ook voor de eventuele partner en vrienden. Waar loop je tegenaan en hoe ga je daar mee om? In deze training geven we uitleg over autisme en hoe een brein met autisme werkt. Ook delen en bespreken we ervaringen uit de groep. Volwassenen 7 Breda
Training voor partners van mensen met autisme De groep partners die met de gevolgen van autisme te maken krijgt is groot. Sommigen maken zich zorgen en voelen zich verdrietig. Anderen voelen vooral boosheid en onmacht, omdat ze weinig invloed lijken te hebben om de situatie te veranderen. Tegelijkertijd wordt er een extra beroep op hen gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, huishouden en opvoeding. Dit alles kan zwaar zijn en allerlei spanningen met zich meebrengen. Het is niet altijd eenvoudig om te weten waar je goed aan doet. In de cursus wordt gewerkt aan de hand van thema’s, zoals kenmerken van autisme, communicatie, grenzen aangeven, relatie uit balans, wat doet autisme met mij, met mijn gezin en hoe houd ik mezelf staande. Volwassenen 7 Tilburg en Breda
Individuele cursus voor naasten van mensen met een depressie Omgaan met iemand met een depressie: hoe doe je dat? Wat is helpend en wat juist niet? En hoe blijf je ook goed voor jezelf zorgen? Deze individuele cursus is voor familieleden en naasten van iemand met een depressie. Je leert meer over wat een depressie inhoudt en hoe je daar als naaste mee kan omgaan. Volwassenen 7 Breda
Alleen verder na verlies De groep is voor nabestaanden die een dierbare verloren zijn. In de groepsbijeenkomsten praten we over rouw en krijg je praktische handvatten om hiermee om te gaan. Je deelt ervaringen met lotgenoten, steunt elkaar en leert samen omgaan met het verlies. Volwassenen 7 Breda
Assertiviteitstraining Vind je het lastig om voor jezelf op te komen? Heb je moeite met het stellen van grenzen? De assertiviteitstraining is bedoeld voor volwassenen die beter voor zichzelf op willen leren komen en duidelijk grenzen aan willen kunnen geven om hun zelfvertrouwen te vergroten. Er wordt gewerkt aan de hand van theorie, oefeningen en een werkboek. Volwassenen 6 Oosterhout
Angst de Baas De training is bedoeld voor volwassenen met angstklachten, zoals angst voor sociale situaties, angst voor ziektes of overmatig piekeren. Niet de situatie waarin je je bevindt, maar de manier waarop je erover denkt en voelt maakt je angstig. In deze training krijgt meer inzicht in de oorzaken van angst en paniek en leer je hier beter mee omgaan, zodat je klachten minder worden. Volwassenen 6 Breda
Op verhaal komen Vraag je je wel eens af: wat heeft het leven nog voor zin? Wat heeft de toekomst mij nog te bieden? In deze cursus vind je antwoorden op deze en andere vragen aan de hand van jouw persoonlijke levensverhaal. We staan we stil bij belangrijke gebeurtenissen in je leven en richten onze aandacht op de toekomst, zodat je deze weer vol vertrouwen tegemoet gaat. Volwassenen (60+) 7 Breda
Minder piekeren Pieker je veel en heb je last van stress? In deze cursus leer je anders denken, zodat piekeren niet meer hoeft. In vier bijeenkomsten krijg je inzicht in hoe jouw gedachten werken en leer je hoe je je piekergedachten kunt verminderen. Volwassenen 4 Breda
Op zoek naar zin Wil je weer meer plezier in het leven ervaren en positieve contacten leggen met anderen? Doe dan mee met de creatieve cursus ‘Op zoek naar zin’. Aan de hand van jouw persoonlijke levensverhaal ga je op zoek naar jouw rode draad. We kijken naar belangrijke gebeurtenissen in de je leven van waaruit je weer nieuwe energie en inspiratie opdoet voor de nabije toekomst. Volwassenen (60+) 6 Tilburg
Beter slapen Wat is er fijner dan een ongestoorde nachtrust en weer lekker uitgerust wakker worden. Helaas kunnen sommige mensen hier alleen maar van dromen; zij hebben moeite met inslapen of doorslapen. De cursus ‘Beter slapen’ helpt je om je slapeloosheid te overwinnen, zonder gebruik te maken van slaapmiddelen. Volwassenen 4 Breda
Voorlichting en deskundigheidsbevordering Op aanvraag en in overleg organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten en deskundigheidsbevorderingen. We leggen uit wat het betekent om een bepaalde aandoening te hebben zoals autisme, borderline persoonlijkheidsstoornis, psychose, angst en depressie en wat het van de omgeving vraagt om hier zo goed mee om te gaan. Ook voor mantelzorgers met een naaste met psychische problemen organiseren wij regelmatig bijeenkomsten en thema-avonden. Hierbij draait het om jou als naaste en hoe jij goed voor jezelf kunt blijven zorgen. Thema's zoals veerkracht, grenzen aangeven en communicatie komen aan bod. Voor professionals uit het onderwijs en het sociaal domein bieden wij cursussen omtrent problematiek bij jongeren en hoe je daarmee om kunt gaan. Zoals de deskundigheidsbevordering Objectief signaleren, suïcidepreventie en KOPP/KOV. Zorgprofessionals, vrijwilligers, mantelzorgers Op aanvraag Breda
Zicht op psychiatrische problematiek Deze interactieve voorlichting bieden wij aan voor vrijwilligers of professionals. We gaan in op verschillende psychiatrische ziektebeelden en geven handvatten en tipt over hoe om te gaan met bepaald gedrag. Zorgprofessionals, vrijwilligers, mantelzorgers 2 Breda
Triple P voor ouders Het programma Triple P (Positive Parenting Program) helpt ouders van kinderen tot en met 12 jaar om te gaan met allerlei opvoedvragen, en -problemen. We besteden aandacht aan het gedrag van kinderen en hoe je jouw kind(eren) kan ondersteunen. Consequent zijn en belonen van goed gedrag zijn hierbij belangrijk. Met het programma leer je positief opvoeden en, niet onbelangrijk, daar van te genieten. Volwassenen 5 Tilburg
KOPP/KOV Doe-Praatgroep Een lotgenotengroep voor kinderen die een ouder hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen. Zij ervaren in de groep (h)erkenning en mogen praten over de ziekte van hun ouder en wat dit met ze doet. We besteden onder andere aandacht aan voor jezelf opkomen, vragen om steun en herkennen van gevoelens. Na afloop hebben de kinderen doorgaans minder negatieve gevoelens en ervaren ze meer sociale steun en acceptatie. 8-12 jaar, 13-16 jaar 8 Tilburg en Breda
Doorlopende brussengroep 8-12 jaar Groep voor broers en zussen van kinderen met AD(H)D, autisme of andere psychische kwetsbaarheid. In de bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan bod, zoals: wat is er met je broer of zus aan de hand, wat zijn haar of zijn sterke en zwakke punten en hoe kun je met je broer of zus omgaan? Ook leer je hoe je uitlegt aan anderen wat er met je broer of zus aan de hand is en hoe je kan opkomen voor jezelf. De brussengroep is een inloopgroep. Dat betekent dat we iedere maand een bijeenkomst hebben waar deelnemers bij mogen aansluiten. Je mag deelnemen zo lang als voor jou fijn voelt. 8-12 jaar Doorlopend, 1x per maand Tilburg
Brussengroep Groep voor broers en zussen van kinderen met AD(H)D, autisme of andere psychische kwetsbaarheid. In de bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan bod, zoals: wat is er met je broer of zus aan de hand, wat zijn haar of zijn sterke en zwakke punten en hoe kun je met je broer of zus omgaan? Ook leer je hoe je uitlegt aan anderen wat er met je broer of zus aan de hand is en hoe je kan opkomen voor jezelf. 13-16 jaar 6 Tilburg
Rots en Water In de training Rots en Water leren kinderen en jongeren om hun sociale vaardigheden te vergroten, sterker te staan en eigen keuzes te maken. Met allerlei oefeningen werken we aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie. De training wordt in groepsvorm gegeven op school in het basis- en voortgezet onderwijs in de regio Tilburg. 8 - 12 jaar, 12 - 16 jaar 8 Tilburg
Vriendenprogramma Het vriendenprogramma is bedoeld voor kinderen die veel piekeren, somber zijn, last hebben van angsten. Aan de hand van leuke opdrachten leren ze stap voor stap vaardigheden om beter in hun vel te zitten. Ook ouders krijgen voorlichting en begeleiding bij het ondersteunen van hun kind bij wat hij of zij lastig vindt. 8 - 12 jaar 8 Tilburg
Happyles In de happylessen krijgen jongeren in het voortgezet onderwijs inzicht in factoren die van invloed zijn op het geluksgevoel en krijgen ze tips om meer grip op hun leven te krijgen. De jongeren vullen een vragenlijst (Happylestest) in met vragen over hun welbevinden en mogelijk aanwezige somberheidsgevoelens. Happyles wordt op school gegeven en bestaat uit 4 klassikale bijeenkomsten en een individueel gesprek met iedere leerling. 12 - 16 jaar 4 Tilburg
Leer te durven! (8 -12 jaar) Leer te durven is er voor kinderen die graag meer willen durven en zich dapperder en zelfverzekerder willen voelen. In een groepje komen kinderen 8 keer 1,5 uur bij elkaar. Met leeftijdsgenoten leren ze hoe om te gaan met spannende of lastige situaties. Ook leren de kinderen omgaan met angstige, maar ook met boze of verdrietige gevoelens. Daarnaast leren zij lichaamsseintjes herkennen, ontspannen en negatieve naar positieve gedachten omzetten. De training wordt op school gegeven. 8 - 12 jaar 8 Tilburg
Steeds Sterker Misschien heb je een laag gevoel van eigenwaarde waardoor je negatief tegen jezelf aankijkt. Je bent bijvoorbeeld faalangstig, durft geen ‘nee’ te zeggen, probeert bepaalde situaties te vermijden, laat over je grenzen gaan, hebt sombere gedachten of je bent inactief. Dan is de training Steeds Sterker iets voor jou! In deze training krijg je inzicht in wat je bezig houdt en wat leidt tot het gedrag of gevoel waar je last van hebt. Vervolgens leer je hoe je dit kunt veranderen en zul je ervaren dat je grotendeels zelf richting kunnen geven aan van alles dat je op jouw pad tegen komt. Hierdoor kom je steeds sterker in het leven te staan. 12 - 16 jaar 7 Zundert, Etten-Leur


Klik hier voor meer informatie over preventie