Spring naar de content

ART (Actief herstellen in de triade)

ART is een behandelprogramma dat mensen die door ernstige psychiatrische problemen zijn vastgelopen in hun dagelijks leven, weer perspectief geeft.

Mogelijke kenmerken: ART (Actief herstellen in de triade)

Sample image
 • Behandeling
 • Herstelondersteuning
 • Woonbegeleiding
Sample image
 • In overleg met behandelaar
 • Meerdere keren per week
Sample image
 • 1-op-1
 • Samen met familieleden
Sample image
 • Langer dan een jaar
Sample image
 • 18 jaar en ouder
Sample image
 • Zorgverzekering

Wat is ART?

ART is een behandelprogramma dat mensen die door ernstige psychiatrische problemen zijn vastgelopen in hun dagelijks leven, weer perspectief geeft.

Als je een psychiatrische aandoening hebt en al lange tijd zorg ontvangt, bestaat het risico dat je de moed verliest en je herstel stagneert. ART is een vernieuwende manier om je te blijven uitdagen en hoop te houden. Met langdurig woonbegeleiding en intensieve behandeling blijven we werken aan een beter leven. De kunst van ART is dat we echt contact met elkaar maken en goed gaan begrijpen wat jij werkelijk wilt. Door de betrokkenheid van de mensen om je heen word je uitgedaagd om daaraan te blijven werken.

Actief herstellen in de triade

GGz Breburg loopt voorop in het behandelen van complexe psychiatrische problemen. We werken volgens breed gedragen richtlijnen, die hun effect in de praktijk hebben bewezen. Maar specialistische behandeling is altijd maatwerk. Hoe jouw behandeling eruit ziet, hangt af van de ernst van je problemen, je omgeving, eventuele eerdere behandelingen en jouw eigen kracht. Op basis daarvan stellen we (een combinatie van) behandelvorm(en) voor; ART kan hier onderdeel van zijn. Als je akkoord gaat met je behandelplan, kan je herstel beginnen. Samen zorgen we ervoor dat je je leven zo snel mogelijk weer de baas bent.

Wat zijn de resultaten?

De resultaten van ART zijn erg verschillend, omdat ieder mens andere doelen heeft. Veel mensen hebben dankzij ART mooie stappen gezet. Zij zijn zelfstandiger, actiever, gezonder, of ze vonden een zinvolle dagbesteding. Anderen verwerkten een trauma, stelden hun medicijnen beter af, of kunnen nu beter omgaan met hun verslaving. Het gaat er niet om wat je bereikt, als je je maar beter voelt.

Wat verwachten we van jou?

Als je bij ons in behandeling komt, zetten we ons volledig in voor jouw herstel. Datzelfde verwachten we van jou. We gaan er vanuit dat je jouw herstel de hoogste prioriteit geeft en dat je zelf de regie neemt. Je stelt je eigen doelen, komt afspraken na, vult regelmatig vragenlijsten in om de voortgang te meten en betrekt waar mogelijk je familie/naasten bij je herstel. Ook neem je zelf zoveel mogelijk het voortouw in het zoeken naar oplossingen voor andere dingen die invloed hebben op je herstel, zoals financiën, wonen, werk en lichamelijke gezondheid.

Wat zijn bijwerkingen/nadelen van de behandeling?

Medicatie of bepaalde vormen van therapie kunnen ongewenste bijwerkingen hebben, hier moeten we samen alert op zijn. Hoe sneller en duidelijker je aangeeft waar je last van hebt, hoe beter we er iets aan kunnen doen.

Hoe werkt ART (Actief herstellen in de triade)

ART staat voor Active Recovery Triad: actief herstel in de triade. Het betekent dat jij sámen met je naasten en onze hulpverleners in een drie-eenheid (een triade) werkt aan je herstel. Samen werken we aan alledaagse, duidelijke doelen, zoals bijvoorbeeld: een fijne plek om te wonen, een goede gezondheid, een leuke dagbesteding of het opbouwen van een sociaal leven. We leggen je doelen vast in een herstel- en behandelplan; hierin is ook ruimte voor het herstel van je naasten.

Onze professionals werken samen in een team, ze stemmen hun inzet steeds af op wat jij nodig hebt. Ze zijn gespecialiseerd in psychosezorg, crisisbehandeling, verslaving en allerlei combinaties van problemen (bijvoorbeeld een psychose met een verslaving of een licht verstandelijke beperking). Er werken ook ervaringsdeskundigen mee. We bieden ART aan in onze woonvormen en klinieken, maar werken ook nauw samen met andere professionals in de woonwijk. Alle hulpverleners bieden je actieve herstelondersteuning.

Hoe lang duurt de behandeling

De duur en frequentie van ons contact liggen niet vast, ze zijn afhankelijk van jouw wensen en mogelijkheden. Door een ‘deadline’ van drie jaar te stellen voor je ART-behandeling, zetten we alle betrokkenen op scherp. Het helpt jou, je naasten en onze hulpverleners om ergens naartoe te werken. Tussendoor bespreken we regelmatig hoe het gaat en na drie jaar maken we de balans op: is ART nog steeds echt het beste voor jou? Als het zinvol is, verlengen we de behandeling.

Veelgestelde vragen

Als je zorg ontvangt van GGz Breburg, betaalt jouw zorgverzekeraar, het Zorgkantoor of je gemeente de kosten hiervan. In sommige gevallen betaal je zelf ook een gedeelte, in de vorm van een eigen risico of een eigen bijdrage. In dit overzicht zie je wie welke kosten betaalt en wat je eventueel zelf moet bijleggen.

Om bij GGz Breburg in behandeling te komen, moet je huisarts je naar ons verwijzen. Soms kan ook een behandelaar of medisch specialist dit doen. Jongeren onder 18 jaar kunnen ook worden aangemeld via de gemeente. Als we je aanmelding hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een intakegesprek. Na je diagnose kun je met je behandelaar de mogelijkheid van ART bespreken, hij kan je voor de behandeling aanmelden

Bij GGz Breburg bieden we je de meest actuele, bewezen effectieve behandelingen aan. Door jouw herstelproces voortdurend te volgen, weten we snel wat werkt voor jou en kunnen wij onze behandelingen blijven verbeteren. Daarom vragen we je tijdens je behandeling regelmatig om vragenlijsten in te vullen.Waarom GGz Breburg?

Wij geven je hoop! Samen werken we aan behapbare doelen, die (opnieuw) betekenis geven aan je leven en je helpen in je herstel. Zo verandert je psychiatrische kwetsbaarheid van ‘te groot om te overzien’ in ‘klein genoeg om mee te leven’.

Breburg logo
Cookies op GGzBreburg.nl

GGz Breburg is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

ggzbreburg.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van sociale media;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via ggzbreburg.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.