Spring naar de content

Intensive Home Treatment (IHT)

IHT is een intensieve behandeling voor iedereen die in een acute psychiatrische crisis terecht komt. Met IHT voorkomen we - waar mogelijk en verantwoord - een psychiatrische opname.

Mogelijke kenmerken: Intensive Home Treatment (IHT)

Sample image
 • Behandeling
 • Crisisbehandeling
 • Herstelondersteuning
 • Preventie
Sample image
 • Meerdere keren per week
Sample image
 • 1-op-1
 • In overleg met behandelaar
 • Samen met familieleden
Sample image
 • Enkele weken
Sample image
 • 0 tot 100 jaar
Sample image
 • Gemeenten
 • WLZ
 • WMO
 • Zorgverzekering

Wat is Intensive Home Treatment (IHT)?

IHT is een intensieve behandeling voor iedereen die in een acute psychiatrische crisis terecht komt. Met IHT voorkomen we - waar mogelijk en verantwoord - een psychiatrische opname.

Herstellen doe je bij voorkeur thuis en met de mensen die belangrijk voor je zijn. Met dit uitgangspunt voor ogen bieden we intensieve behandeling aan iedereen die in een acute psychiatrische crisis terecht is gekomen. Mocht een psychiatrische opname toch nodig zijn dan beloven we je die zo kort mogelijk te houden. Bekijk onderstaande korte video of deze afbeelding voor meer uitleg.

GGz Breburg loopt voorop in het behandelen van complexe psychiatrische problemen. We werken volgens breed gedragen richtlijnen, die hun effect in de praktijk hebben bewezen. Maar specialistische behandeling is altijd maatwerk. Hoe jouw behandeling eruit ziet, hangt af van de ernst van je problemen, je omgeving, eventuele eerdere behandelingen en jouw eigen kracht. Op basis daarvan stellen we (een combinatie van) behandelvorm(en) voor; Intensive Home Treatment (IHT) kan hier onderdeel van zijn. Als je akkoord gaat met je behandelplan, kan je herstel beginnen. Samen zorgen we ervoor dat je je leven zo snel mogelijk weer de baas bent.

Wat is het resultaat?

De doelen die je samen met de ons en je naasten opstelt, zorgen ervoor dat je thuis kunt herstellen, en niet óf zo kort mogelijk wordt opgenomen in onze kliniek.

Wat verwachten we van jou?

Als je bij ons in behandeling komt, zetten we ons volledig in voor jouw herstel. Datzelfde verwachten we van jou. We gaan er vanuit dat je jouw herstel de hoogste prioriteit geeft en dat je zelf de regie neemt waar mogelijk. Je stelt je eigen doelen, komt afspraken na, vult regelmatig vragenlijsten in om de voortgang te meten en betrekt waar mogelijk je familie/naasten bij je herstel. Ook neem je zelf zoveel mogelijk het voortouw in het zoeken naar oplossingen voor andere dingen die invloed hebben op je herstel, zoals financiën, wonen, werk en lichamelijke gezondheid.

 

Hoe werkt Intensive Home Treatment (IHT)?

Nadat je bent aangemeld, volgt een afspraak met een IHT-psychiater, of een van de Verpleegkundig Specialisten en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Doel van het gesprek is een beoordeling van de crisissituatie en het opstellen van een IHT-plan. We betrekken hierin ook een ervaringsdeskundige collega die in het IHT-team werkzaam is.

In het IHT-plan beschrijf je samen welke zorg we met jou en je naasten organiseren en aan welke hersteldoelen we werken. De zorg kan oplopen tot meerdere huisbezoeken per dag, afhankelijk van de ernst van de ontstane crisissituatie. We meten regelmatig of je klachten afnemen door je korte vragenlijsten in te laten vullen.

De inhoud van je behandeling varieert, maar kan bestaan uit gesprekken met een psychiater, verpleegkundig specialist of sociaal psychiatrisch verpleegkundige. En bestaat ook uit gesprekken met jouw naasten, een ervaringsdeskundige, of uit huisbezoeken door een verpleegkundige. In sommige situaties starten we je behandeling met een psycholoog, die na de IHT-periode bij jouw eventuele vervolgbehandeling betrokken blijft.

 

Hoe lang duurt de behandeling?

De IHT-behandeling duurt maximaal 6 weken. Bij de afronding van die 6 weken hebben we je doorverwezen naar een ambulante behandelafdeling voor vervolgbehandeling, of sluiten we de zorg bij GGz Breburg weer af. We informeren altijd je huisarts.

Wanneer het ondanks alle inspanningen thuis niet lukt, bestaat de mogelijkheid de behandeling in een van onze klinieken te vervolgen. De ambulante IHT-behandelaar zal ook tijdens het verblijf in de kliniek zoveel mogelijk contact met je onderhouden. Mocht een psychiatrische opname toch nodig zijn, dan beloven we je die zo kort mogelijk te houden.

Veelgestelde vragen

Je komt in contact met het IHT-team na verwijzing door je huisarts. Als je al in behandeling bent bij GGz Breburg kan je behandelaar een beroep doen op het IHT-team.

 

Heb je met spoed medische hulp nodig of is er sprake van (dreigend) geweld of (levens)gevaar? Bel dan meteen 112. Bij andere acute psychische problemen ga je eerst naar je huisarts, of (buiten kantooruren) de huisartsenpost. De hulpdiensten van 112 en de huisartsen kunnen de crisisdienst van GGz Breburg inschakelen.  

Onze crisisdienst is 24 uur per dag bereikbaar en werkt intensief samen met de huisartsenpost, politie, ziekenhuizen en verslavingsinstelling Novadic Kentron. Onze medewerkers zorgen ervoor dat de situatie zo snel mogelijk stabiliseert.

Je hebt geen verwijzing nodig voor het maken van een crisiskaart. Neem contact op met FAMEUS voor een vrijblijvend gesprek met een crisiskaartconsulent.

Meer informatie kijk je op de website van Fameus

Bij GGz Breburg bieden we je de meest actuele, bewezen effectieve behandelingen aan. Door jouw herstelproces voortdurend te volgen, weten we snel wat werkt voor jou en kunnen wij onze behandelingen blijven verbeteren. Daarom vragen we je tijdens je behandeling regelmatig om vragenlijsten in te vullen.Waarom GGz Breburg?

Wij geven je hoop! Samen werken we aan behapbare doelen, die (opnieuw) betekenis geven aan je leven en je helpen in je herstel. Zo verandert je psychiatrische kwetsbaarheid van ‘te groot om te overzien’ in ‘klein genoeg om mee te leven’.

Breburg logo
Cookies op GGzBreburg.nl

GGz Breburg is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

ggzbreburg.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van sociale media;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via ggzbreburg.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.