Wat is een JIM?

Uithuisplaatsing is het laatste redmiddel als het thuis niet goed gaat met een jongere. Maar een kind uit zijn vertrouwde omgeving halen, doet vaak meer kwaad dan goed. Gelukkig is er een alternatief: de JIM-aanpak.

JIM staat voor jouw ingebrachte Mentor.

De jongere kiest met behulp van een JIM coach uit het Inverbindingsteam zelf een vriend, tante, buurman of een andere volwassene die hij vertrouwt. Iemand die hij al kent uit zijn omgeving, iemand die het gezin en de situatie al langer kent en al eerder betrokkenheid toonde. De keuze van een jongere voor een JIM wordt ondersteund door ouder(s), waarna JIM optreedt als ambassadeur van de jongere.

De JIM krijgt een belangrijke rol bij het maken van een goed plan en hoe dat plan uitgevoerd moet worden. Omdat de JIM een bekende is van de jongere en de ouder(s), kan deze persoon goed meedenken en de professionals adviseren. De professional ondersteunt de JIM op een manier die voor iedereen werkt. Het doel is een lange termijn relatie. Professionals wisselen, maar de JIM blijft!