Wat is ondersteuning voor naasten / familie?

Een (familie-)ervaringsdeskundige combineert zijn eigen herstelervaring met professionele kennis van de psychiatrie en helpt zo anderen bij hun herstel.

Ervaringsdeskundigen hebben zelf te maken gehad met psychiatrische problemen; familie-ervaringsdeskundigen hebben een naaste met een psychiatrische aandoening. Beiden hebben hun persoonlijke ervaringen goed verwerkt en aangevuld met vakinhoudelijke kennis over psychiatrie en zorg. Met deze waardevolle bagage kunnen ze anderen op een professionele manier helpen en ondersteunen in hun herstel. Ook dagen ze andere zorgverleners uit (meer) herstelondersteunend te werken. Bij GGz Breburg merken we dat contacten met ervaringsdeskundigen als zeer hoopvol en inspirerend worden ervaren.