Wat is ondersteuning voor naasten / familie?

Een (familie-)ervaringsdeskundige combineert zijn eigen herstelervaring met professionele kennis van de psychiatrie en helpt zo anderen bij hun herstel.

Ervaringsdeskundigen hebben zelf te maken gehad met psychiatrische problemen; familie-ervaringsdeskundigen hebben een naaste met een psychiatrische aandoening. Beiden hebben hun persoonlijke ervaringen goed verwerkt en aangevuld met vakinhoudelijke kennis over psychiatrie en zorg. Met deze waardevolle bagage kunnen ze anderen op een professionele manier helpen en ondersteunen in hun herstel. Ook dagen ze andere zorgverleners uit (meer) herstelondersteunend te werken. Bij GGz Breburg merken we dat contacten met ervaringsdeskundigen als zeer hoopvol en inspirerend worden ervaren.

Lees hier de folder over familie-ervaringsdeskundigen

Familievertrouwenspersoon

Een familievertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van de instelling en is gespecialiseerd in het ondersteunen van naasten van mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen, die te maken hebben met verplichte zorg of op een afdeling verblijven waar verplichte zorg wordt geboden. Heeft u vragen over de zorg van uw naaste, wilt u weten wat u kunt doen bij klachten of problemen, of wordt de zorg u te veel? Neem contact op met de familie vertrouwenspersoon. 

Mw. J. van Nimwegen j.vannimwegen@familievertrouwenspersonen.nl (06) 46 94 38 81

Mw. E. Dietvorst e.dietvorst@familievertrouwenspersonen.nl (06) 15 66 76 90

Bezoek de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) of bekijk deze folder