Bij GGz Breburg werken drie familie-ervaringsdeskundigen. Zowel familieleden, naasten en teams kunnen gebruikmaken van hun ervaringskennis. Ellen Blok (foto) is sinds begin 2016 als familie-ervaringsdeskundige betrokken bij GGz Breburg.

Ellen Blok is betrokken nadat ze de cursus 'Werken Met Eigen Ervaring voor naastbetrokkenen' volgde.

'Ik wil mijn ervaring inzetten'

“Ik was tien jaar lang pleegmoeder van twee jongens, vanaf hun pubertijd. Toen de jongste vreemd gedrag begon te vertonen, werd hij noodgedwongen opgenomen. Ik kwam toen voor het eerst in aanraking met de geestelijke gezondheidszorg. Dat had veel impact. Nu help ik families waarbij een naaste mantelzorg nodig heeft.”

Wat Ellen meemaakte tijdens deze periode van zorg maakte veel indruk. “Ik voelde me soms verloren en daar wilde ik graag over praten. Nu kan ik als familie-ervaringsdeskundige voorkomen dat anderen hetzelfde overkomt. Het is belangrijk te beseffen hoe zwaar het kan zijn voor mantelzorgers, vaak jaren achtereen.”

In gesprek met familieleden én hulpverleners

“Als familie-ervaringsdeskundige nodig ik familieleden uit voor een gesprek over hoe het met hén gaat”, vertelt Ellen. “Dat geeft herkenning en erkenning; mensen ervaren begrip over hoe zwaar deze vorm van mantelzorg is. Ik help de familieleden hun kracht te (her)vinden en benadruk het belang om, naast de zorg voor hun naaste, ook hun eigen leven te leven. Of je nu ouder, broer, zus, partner of kind bent.”

Door het werk van een familie-ervaringsdeskundige krijgen hulpverleners meer zicht op het volledige familiesysteem. Ellen: “Naast het ondersteunen van familieleden, helpen wij mee met het vormgeven van beleid rondom de zorg voor de cliënt en het betrekken van familie daarbij. Dat gebeurt onder andere in samenwerking met centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid FAMEUS.”