Je moet de hele levensgeschiedenis analyseren

Ervaringsverhalen

“De psychotherapie kent verschillende takken van specialisatie. De zorg voor volwassenen is onderverdeeld in o.a. stemmings- en angststoornissen, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Ik behandel mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Een complex en interessant vak.”

“Bij een persoonlijkheidsstoornis speelt het probleem eigenlijk al heel het leven. Mensen met een dergelijke stoornis lopen namelijk vast op meerdere levensterreinen. Zij hebben problemen in relaties, op het werk of in vriendschappen. Die problemen vormen een patroon, dat wil zeggen dat de cliënt in hetzelfde gedrag vervalt. Ik vind het een uitdaging om samen met de cliënt op zoek te gaan naar deze patronen en deze te doorbreken. Dat is niet met een stappenplan te behandelen.”

“Wat deze specialisatie van psychotherapie voor mij interessant maakt, is de complexiteit van de stoornis. Om de patronen waar mensen aan lijden te doorbreken, moet je heel de levensgeschiedenis van de cliënt analyseren. We gaan samen een intensief traject in, waarin de cliënt vertrouwen ontwikkelt in mij als behandelaar en ik meegenomen wordt in het leven van de cliënt. Daarom is de werkrelatie voor mij het belangrijkst.”

“Betrokkenheid is een belangrijk ingrediënt in de behandeling van de cliënt. Dit vereist maatwerk. Niet alleen de cliënt gaat een binding aan met mij als therapeut, ook ik ga een binding aan met de cliënt. Ook al is er sprake van een professionele relatie, mijn betrokkenheid en echtheid zijn belangrijke ingrediënten in het werken met cliënten met een persoonlijkheidsstoornis. Juist deze doelgroep heeft te kampen gehad met problemen in de hechting. Zij zijn vaak afgewezen of hebben niet die zorg gekregen die ze nodig hadden. Hierdoor zijn deze cliënten vaak erg gevoelig voor afwijzing. Dit kan leiden tot veel dynamiek in de therapiesessies. Wij zijn ook maar mensen met gevoelens. Heftige verhalen krijg je genoeg te horen en af en toe word je ook geraakt door de verhalen van cliënten, maar dat is ons beroep. De wekelijkse intervisiegesprekken met collega’s helpen goed om zaken van je af te zetten.”

“Een tijdje geleden had ik een laatste gesprek met een cliënt, die ik twee jaar heb behandeld. De betreffende cliënt liep vast in het werk en in zijn relatie en werd daardoor somber en passief. Door de therapie werden de problemen duidelijk en kwam het oud zeer van zijn verleden naar boven drijven. Ik geef cliënten dan de kans om boos en verdrietig te zijn, deze gevoelens niet weg te stoppen en erkenning te geven voor hun gevoelens. Het doorwerken van deze gevoelens en het opnieuw een betekenis geven van deze gevoelens kan dan helend werken. Ook voor deze cliënt hielp die aanpak, met als gevolg minder klachten en meer plezier in het leven. Dat geeft me voldoening.”

"Binnen het Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen wordt gewerkt met zorgpaden en behandelpaden. Samen wordt eerst nagegaan van welk type persoonlijkheidsstoornis sprake is, door middel van een psychodiagnostisch onderzoek. Tevens wordt de ernst onderzocht, in hoeverre de stoornis invloed heeft op het dagelijks functioneren. Uiteindelijk wordt een behandelaanbod voorgelegd. Dat zijn behandelingen waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze effectief zijn. Clienten worden op de hoogte gesteld wat de behandeling inhoudelijk betekent en hoelang deze zal duren. Op verschillende momenten wordt de behandeling geëvalueerd. Dat is vastgelegd in het behandelplan".

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.