Sterk in het kijken naar mogelijkheden

Ervaringsverhalen

"Waar we hier sterk in zijn, is het kijken naar mogelijkheden. Vroeger keken we in de geestelijke gezondheidszorg vooral naar wat de cliënt niet kon, nu draait het juist om iemands kracht. Hoe kun je die kracht gebruiken om het herstel te bespoedigen? Iemand is bijvoorbeeld heel creatief of heeft hele goede sociale vaardigheden. Die zijn mogelijk heel bruikbaar voor het doen van vrijwilligerswerk. Door samen te kijken naar iemands kracht, iemands sterke kanten, weet je welke richting je op moet."

"We kijken ook naar wat de cliënt zelf wil, in plaats van dat alles voor hem of haar bedacht wordt. Zo kan het zijn dat de cliënt het contact met zijn familie graag wil herstellen. Daar kun je dan samen aan werken. Natuurlijk is het wel soms zo dat, als iemand manisch of ontremd is, je moet kijken of de wensen wel reëel zijn. De hier opgenomen cliënt is tenslotte ergens de controle verloren. Een cliënt kan niet altijd even goed aangeven wat hij of zij wil. Daarom moet je op een gesloten crisisafdeling soms ook begrenzen. Langzaamaan geef je de regie over het eigen leven weer terug als het beter gaat. Hoe dat precies gaat hangt heel erg af van het karakter van de cliënt. Van de medewerker vergt het tact en inlevingsvermogen. Je bent altijd op zoek naar de juiste balans."

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.