Op al onze behandelingen zijn de Algemene Voorwaarden Geestelijke Gezondheidszorg van toepassing. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze algemene leveringsvoorwaarden.

De Algemene Voorwaarden van GGZ Nederland zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland en Landelijk Platform GGz en zijn in werking getreden per 1 januari 2017.

Alle zorginstellingen die lid zijn van GGZ Nederland houden zich aan deze voorwaarden. Zo ook GGz Breburg. Kleine lettertjes zijn echter moeilijk te lezen. Daarom vindt u hier een korte samenvatting van de onderwerpen die in de voorwaarden beschreven worden.  

Bekijk ook de algehele algemene voorwaarden van GGZ Nederland.