Bij GGz Breburg vinden we het belangrijk dat alle (oud)medewerkers zich vrij en veilig voelen om een misstand te melden.

In de klokkenluidersregeling staat onder meer beschreven hoe te melden, de mogelijkheden daartoe en de bescherming bij het melden van een misstand.

Bekijk de Klokkenluidersregeling