Deze statement is gericht op jouw privacy in relatie tot het gebruik van deze website. GGz Breburg vindt betrouwbare en veilige gegevensverwerking zeer belangrijk net als de juistheid en beschikbaarheid van informatie. GGz Breburg verzamelt, bewaart en verwerkt persoonsgegevens, omdat je bijvoorbeeld een formulier instuurt via deze website. In deze 'privacystatement website' vind je welke persoonsgegevens wij bewaren, waar wij die gegevens bewaren, hoe lang en waarom.

Onze contactgegevens

GGz Breburg is een geestelijke gezondheidsinstelling. Hieronder vind je al onze contactgegevens.

Bezoekadres:
Jan Wierhof 7
5017 JD Tilburg

Postadres:
Postbus 770
5000 AT Tilburg
E-mail: communicatie@ggzbreburg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Op het moment dat je onze cookies accepteert, slaan wij ook jouw internetbrowser op en het besturingssysteem waarmee je de website bezoekt. Deze gegevens gebruiken wij om de prestaties van onze website te meten in Google Analytics. Op basis van type browser, bijvoorbeeld Internet Explorer 11.0 en besturingssysteem, bijvoorbeeld Windows 10, kunnen we jou niet tot op persoonsniveau herkennen (identificeren). We weten dus niet wie jij bent en daarmee is jouw anonimiteit zeker. Jouw IP-adres wordt niet gemeten tijdens je bezoek aan onze website en ook daarmee is jouw anonimiteit zeker. We hebben Google Analytics geïmplementeerd volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens, gepubliceerd op 6 maart 2018. Je bezoekt onze website dan ook anoniem.

Op onze website www.ggzbreburg.nl kun je een contactformulier invullen om bijvoorbeeld een vraag te stellen of om een klacht in te dienen. Als je het contactformulier invult en verstuurt, ontvangen wij naast je vraag:

 • jouw naam;
 • jouw e-mailadres.

Wanneer een verwijzer gebruik maakt van ons verwijsformulier, ontvangen wij:

 • jouw naam;
 • jouw geboortedatum;
 • jouw BSN-nummer;
 • jouw adres en huisnummer;
 • jouw woonplaats;
 • jouw telefoonnummer;
 • eventueel jouw e-mailadres;
 • jouw polisnummer van de verzekeraar waar je verzekerd bent.

Daarnaast geeft de verwijzer een beschrijving van jouw zorgvraag en jouw klachten en/of psychische problemen. Van de verwijzer zelf ontvangen we de naam, postcode, vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres en AGB-code.

Als je solliciteert op een vacature, noteren wij de volgende gegevens:

 • jouw aanhef;
 • jouw voornaam;
 • jouw achternaam;
 • jouw woonplaats;
 • jouw telefoonnummer;
 • jouw e-mailadres.

En daarnaast alles wat je zelf vermeld in je sollicitatiebrief en CV.  

Als je je inschrijft voor een referaat, noteren wij de volgende gegevens:

 • Jouw naam;
 • Jouw e-mailadres;
 • Jouw functie;
 • Jouw BIG-nr;
 • Jouw werkgever.

En adresgegevens t.b.v. certificaat van deelname:

 • Adres;
 • Postcode en plaats.

Persoonsgegevens van jongeren onder de 16 jaar

In principe verzamelen wij geen persoonsgegevens van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of een verzorger. Helaas is het voor ons moeilijk om te controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Daarom raden wij ouders en verzorgers aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen. Denk je dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een kind zonder jouw toestemming? Dan kun je een e-mail sturen naar communicatie@ggzbreburg.nl. Wij verwijderen dan de informatie.

Natuurlijk kan een verwijzer wel persoonsgegevens van iemand jonger dan 16 jaar via ons verwijsformulier doorgeven. Hiervoor heeft hij natuurlijk wel je toestemming of toestemming van je ouders verkregen.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

We hebben de volgende redenen om gegevens te verzamelen:

 1. Wij hebben jouw naam en e-mailadres nodig om de contactaanvraag te beantwoorden.
 2. Bij een verwijzing hebben we alle informatie nodig om na een officiële verwijzing je uit te nodigen voor een intakegesprek.
 3. Bij een sollicitatie gebruiken wij je gegevens om te beoordelen of je bij GGz Breburg past. Ook kunnen wij jou met deze gegevens bereiken als wij een beslissing hebben genomen in de sollicitatieprocedure.
 4. Bij het inschrijven voor een referaat worden je gegevens gebruikt om accreditatiepunten toe te kennen op persoonlijk niveau en om dit aantoonbaar te maken voor de verschillende beroepsgroepen. Ook wordt er een certificaat van deelname verstuurd naar jou als deelnemer, persoonlijk. We hebben je gegevens nodig om je inschrijving te kunnen bevestigen, voltooien en met je te kunnen communiceren over het referaat (praktische informatie, bijv. plaats, locatie, routebeschrijving, wijzigingen).
 5. Wij willen graag weten op welke internetbrowser je zit en van welk apparaat je gebruikt maakt. Met deze informatie kunnen wij onze website verbeteren.
 6. Met inzicht in welke webpagina’s bezocht worden, kunnen we onze diensten afstemmen op de wensen van onze bezoekers. 

Geautomatiseerde besluitvorming

GGz Breburg maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die gevolgen kunnen hebben voor personen. Een geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een computerprogramma of een computersysteem een besluit maakt.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

GGz Breburg bewaart de gegevens niet langer dan nodig is.

 • Als je ons een contactaanvraag stuurt met daarin jouw naam en e-mailadres, beantwoorden wij die aanvraag. Als het mailverkeer is gestopt, verwijderen wij de gegevens gelijk.
 • Gegevens uit een verwijzing verwijderen we direct na verwerking in ons elektronisch patiëntendossier (mijnQuarant). De gegevens worden verwerkt in ons elektronisch patiëntendossier. De wettelijke bewaartermijn van een cliëntdossier bedraagt conform artikel 7:454 lid 3 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 15 jaar gerekend vanaf het einde van de behandeling, of zoveel langer als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de zorg van een goed hulpverlener. Als cliënt heb je het recht op vernietiging van zijn dossier conform artikel 455 WGBO.
 • GGz Breburg bewaart je sollicitatiegegevens zo lang de procedure loopt. Als GGz Breburg besluit om niet verder met je te gaan met de procedure, ontvang je een e-mail waarin wij aangeven de sollicitatiegegevens te verwijderen. Tenzij de recruiter met je contact opneemt om je gegevens te bewaren in het portefeuillebestand.
 • Gegevens uit jouw inschrijving voor een referaat worden gedurende 5 jaar bewaard. Beroepsgroepen met een herregistratieverplichting hebben een periode van 5 jaar om aantoonbaar geaccrediteerde scholing te volgen. Om hen hierin te faciliteren, worden de gegevens 5 jaar bewaard en daarna vernietigd. 
 • De gegevens van jouw internetbrowser en besturingssysteem bewaren wij 26 maanden vanaf het moment dat je de website bezocht. Bij herhaald bezoek gaat de bewaartermijn opnieuw in. Op basis van type browser en besturingssysteem kunnen we jou niet tot op persoonsniveau herkennen (identificeren).

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

GGz Breburg verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan partijen die ons helpen bij optimaliseren van onze diensten of aan partijen waaraan wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens mee te delen. Met bedrijven die de gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staat:

 • dat wij verwachten dat onze partners op dezelfde manier met de gegevens omgaan als wij;
 • dat wij willen weten welke personen er binnen de organisatie bij de gegevens kunnen.

Cookies en andere functionaliteiten

Onze website GGzbreburg.nl maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, telefoon of tablet, zoals Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox et cetera. Er bestaan verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies: cookies die ervoor zorgen dat de website werkt.
 • Analytische cookies: cookies die inzicht geven in hoe bezoekers gebruik maken van een website.
 • Advertising cookies: deze cookies houden bijvoorbeeld bij hoe vaak promotionele content is bekeken en voorkomen dat je te vaak dezelfde advertentie ziet.

GGzbreburg.nl maakt gebruik van alle hierboven genoemde cookies. Maar wij gebruiken de cookies alleen voor een technische reden en het tonen van specifieke content. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld dat de website goed werkt en dat wij de website kunnen optimaliseren. Ook plaatsen we cookies die bijhoudt hoe je over de website heen ‘surft’. Met deze cookies kunnen wij geanonimiseerd bekijken welke content bezoekers belangrijk vinden.

Bij jouw eerste bezoek aan de website hebben wij jou geïnformeerd over de cookies. Ook hebben wij jouw toestemming gevraagd om de cookies te plaatsen. Wil je niet meer dat wij de cookies van jouw bezoek opslaan? Dan kun je je afmelden voor de cookies door jouw internetbrowser zó in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Bekijk hier hoe dat werkt: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door YouTube en het door dit platfom gebruikt advertentienetwerk DoubleClick. Dat komt doordat er een YouTube filmpje op onze website staat. YouTube onthoudt welke filmpjes je hebt bekeken en gebruikt dit om andere voorkeuren te laten zien.

 In onderstaand (bijna volledig) overzicht hebben we de verschillende cookies genoteerd:

Cookie

Omschrijving

Bewaartermiin

_ga

Cookie voor de webstatistieken van Google Analytics

Twee jaar

_gat

Cookie voor de webstatistieken van Google Analytics

Per sessie

_gid

Cookie voor de webstatistieken van Google Analytics

Per sessie

allowCookies

Registratie of je bij je eerste bezoek de cookies hebt geaccepteerd

Eén jaar

ASP.NET_SessionId

 

Functionele cookie voor de werking van de site

Per sessie

ARRAffinity

 

Functionele cookie voor de werking van de site

Per sessie

NID

 

Registreert voor Google een uniek ID van je bezoek

6 maanden

VISITOR_INFO1_LIVE

 

Registreert je internetverbinding voor de bandbreedte en het tonen van verwante video’s door YouTube

79 dagen

 

YSC

 

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden welke video's van YouTube je hebt bekeken

Per sessie


Hoe kan ik mijn dossier (EPD) opvragen en inzien?

Als je bij ons in behandeling komt, leggen we een digitaal dossier aan (EPD). Daarin verzamelen we informatie die van belang is voor de behandeling. Zo kunnen we jou zo goed mogelijk helpen, op weg naar herstel. Je hebt het recht je dossier in te zien en een kopie van je gegevens op te vragen. Dit kan bij je (regie)behandelaar. Bij het bekijken van jouw dossier kun je je laten bijstaan door iemand van je keuze of die persoon machtigen.

Inzien dossier minderjarige

 • Dossiers van kinderen onder 12 jaar mogen worden ingezien door de ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger.
 • Jongeren tussen de 12 en 16 jaar hebben zelf ook het recht om hun dossier in te zien. Ouder(s) of vertegenwoordigers mogen dat alleen als de jongere daarmee instemt, behalve als de behandelaars vinden dat deze niet in staat is om zelf die afweging te maken. Andersom kunnen ze inzage weigeren als ze vinden dat dit niet in het belang is van de jongere.
 • Vanaf 16 jaar bepalen jongeren zelf of ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger hun dossier mogen inzien.


Ik wil de gegevens inzien, aanpassen of verwijderen die zijn verzameld via deze website

Als wij persoonsgegevens van jou hebben verkregen via deze website, bijvoorbeeld doordat je hebt gereageerd op een vacature of hebt ingeschreven voor een referaat, dan heb je een aantal rechten:

 • Je mag jouw persoonsgegevens inzien.
 • Je mag jouw persoonsgegevens wijzigen.
 • Je mag jouw persoonsgegevens laten verwijderen.
 • Je mag jouw toestemming om persoonsgegevens te verwerken intrekken.
 • Je mag ons vragen om alle gegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of naar een andere instantie toe te sturen. 

Als je gebruik wilt maken van één van deze rechten, kun je een e-mail sturen naar communicatie@ggzbreburg.nl. Om er zeker van te zijn dat jij de persoon bent die het verzoek heeft aangevraagd, vragen wij jou om een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Deze gegevens hebben wij niet nodig. Wij reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.  Na verwerking van je verzoek, vernietigen we de kopie van jouw identiteitsbewijs. 

Vind je dat wij niet zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan? Neem dan eerst contact op met ons klachtenfunctionaris. Daarna kun je, indien nodig, een klacht indienen bij de nationale toezichthouder. Deze partij heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt de klacht hier indienen.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

GGz Breburg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op: communicatie@ggzbreburg.nl.