GGz Breburg vindt betrouwbare en veilige verwerking van persoonsgegevens zeer belangrijk, net als de juistheid en beschikbaarheid van informatie. Dat betekent ook dat je regie houdt over je eigen gegevens. Je mag van ons verwachten dat wij transparant zijn over wat wij doen met jouw persoonsgegevens en waarom wij dit doen. Hoe wij met jouw gegevens omgaan lees je op deze pagina.

Als je in contact bent met GGz Breburg kan er informatie over jou bij ons terecht komen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je bij ons solliciteert of als een huisarts jou bij ons aanmeldt. Maar denk ook aan het inschrijven voor een informatieavond bij GGz Breburg, of een vraag stellen via de website.

Als je bij ons in behandeling bent of te maken hebt met onze dienstverlening, is de bescherming en verwerking van jouw persoonsgegevens de verantwoordelijkheid van GGz Breburg. De bescherming van persoonsgegevens is noodzakelijk om goede zorg of dienstverlening te kunnen bieden. Je mag er op vertrouwen dat jouw persoonsgegevens bij ons in goede, veilige handen zijn en dat we alleen die gegevens van jou vragen die nodig zijn.

Wij zijn wij? Contactgegevens

GGz Breburg is een geestelijke gezondheidsinstelling. Hieronder vind je al onze contactgegevens.

Bezoekadres:
Jan Wierhof 7
5017 JD Tilburg

Postadres:
Postbus 770
5000 AT Tilburg
E-mail: info@ggzbreburg.nl

Vragen over je privacy?

Het kan zijn dat je wilt weten hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, hoe je jouw persoonsgegevens kunt inzien of verwijderen. Of je wilt weten waarom we bepaalde gegevens van je nodig hebben en hoe lang we ze bewaren. Bij dit soort vragen is onderstaande informatie voor jou van belang:

Ben je niet tevreden?

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met je gegevens, kun je dit het beste met de betreffende medewerker of je regiebehandelaar bespreken.

Kom je hier samen niet uit dan kun je altijd een klacht indienen bij GGz Breburg. Je kunt hiervoor mailen naar klachtenopvang@ggzbreburg.nl.

De patiëntenvertrouwenspersoon kan je hierbij ondersteunen (voor meer informatie: Helpdesk PVP 0900-4448888, www.pvp.nl). Schriftelijk kun je ook een klacht indienen. Stuur deze dan naar:

Klachtenopvang Cliënten
Postbus 770
5000 AT Tilburg

Andere vragen?

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen over hoe wij met persoonsgegevens omgaan? Dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming bij GGz Breburg via informatieveiligheid@ggzbreburg.nl. Mogelijk kan jouw regiebehandelaar je vragen ook beantwoorden. Contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens kan via de website van de autoriteit: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in de verklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.