Topklinische geestelijke gezondheidszorg is bestemd voor cliënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen. De Stichting Topklinische GGz reikt het keurmerk TOPGGz uit aan afdelingen die deze zorg bieden.

Deze afdelingen voldoen aan strenge criteria voor specialistische diagnostiek en behandeling, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding. Dit wordt beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie. Meer informatie over de criteria vindt u hier

Zie voor meer informatie over het keurmerk TOPGGz, de video: