Topklinische geestelijke gezondheidszorg is bestemd voor cliënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen. De Stichting Topklinische GGz reikt het keurmerk TOPGGz uit aan afdelingen die deze zorg bieden.

Deze afdelingen voldoen aan strenge criteria voor specialistische diagnostiek en behandeling, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding. Dit wordt beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie. CLGG heeft het TOPGGz keurmerk al behaald, PersonaCura is bezig met de voorbereidingen om het keurmerk ook te behalen in 2019. Meer informatie over de criteria vindt u hier

Zie voor meer informatie over het keurmerk TOPGGz, de video: