Beknopte informatie: Personalized medicine is één van de grote beloftes voor de geneeskunde. De gangbare en evidence-based behandelingen zijn immers gericht op de gemiddelde patiënt in een randomized controlled trial, en niet op het individu. Het belang van een persoonsgerichte benadering wordt inmiddels breed beschouwd als de route naar effectievere behandelingen. Naar inzicht in wat werkt voor welk individu en op welk moment. Is dat echt zo? En hoe ziet personalized medicine er dan uit in de psychiatrie? Zijn er alleen maar kansen of ook bezwaren, of zelfs gevaren? In dit symposium delen we de meest recente inzichten op dit gebied. Schrijf je hieronder in voor het afscheidssymposium georganiseerd door Tranzo, Tilburg University en GGz Breburg en geef ook aan of je aanwezig bent bij de afscheidsrede.
System.NullReferenceException: Unable to get Form with ID: '23a612d7-e2c7-4c3f-9a8e-505b318ea27e' off disk or from the cache. Check the file exists on disk at Umbraco.Forms.Data.Storage.FormStorage.GetForm(Guid id) at Umbraco.Forms.Web.Controllers.UmbracoFormsController.GetForm(Guid formId) at Umbraco.Forms.Web.Controllers.UmbracoFormsController.GetFormModel(Guid formId, Nullable`1 recordId, String theme) at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] ) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.b__0() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.b__2() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.b__2() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.b__2() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.b__2() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.b__4() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.b__1(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.<>c.b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.b__0() at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func) at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride) at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride) at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage) at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm) at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter) at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.RenderAction(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, Object routeValues) at ASP._Page_Views_MacroPartials_InsertUmbracoFormWithTheme_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\MacroPartials\InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml:line 47 at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy() at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy() at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage) at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult) at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content) at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro) at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId) at umbraco.presentation.templateControls.Macro.CreateChildControls() at System.Web.UI.Control.EnsureChildControls() at umbraco.presentation.templateControls.Macro.Render(HtmlTextWriter writer) at System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) at System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writer, ICollection children) at System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) at umbraco.library.RenderMacroContent(String Text, Int32 PageId)' -->