Tijdens het intakegesprek breng je samen met een hulpverlener je situatie in kaart. Je vult een vragenlijst in, die ons extra inzicht geeft in je hulpvraag en je herstelproces. Op basis van jullie gesprek en de vragenlijst maakt de hulpverlener een verslag, dat hij/zij bespreekt met een team van deskundigen. Hier rolt een behandeladvies uit, dat we in een volgende afspraak met je bespreken. Als je hiermee instemt, stellen we samen een behandelplan op.

Voorbereiding op de intake

Als je eerder een psychologisch onderzoek hebt ondergaan, of als je andere relevante informatie van eerdere hulpverleners hebt, neem die dan mee naar het intakegesprek. Neem ook een recent overzicht mee van eventuele medicijnen die je gebruikt. Dit kun je opvragen bij je apotheek. 

Na de intake

Op basis van jullie gesprek en de vragenlijst maakt de hulpverlener een verslag, dat hij/zij bespreekt met een team van deskundigen. Hier rolt een behandeladvies uit, dat we in een volgende afspraak met je bespreken. Als je hiermee instemt, stellen we samen een behandelplan op.  Soms stellen we voor om na het intakegesprek nog een aanvullend psychiatrisch onderzoek te doen. Het kan nodig zijn dat je voor dit onderzoek een nieuwe afspraak moet maken.