Tijdens je behandeling krijg je vaak met verschillende hulpverleners te maken; ieder van hen kan je helpen met een specifiek onderdeel van je herstel. Je regiebehandelaar behoudt het overzicht. Hij/zij zorgt ervoor zodat alle collega’s hun inzet goed op elkaar afstemmen. De regiebehandelaar is tevens jouw aanspreekpunt voor de grote lijn in je behandeling.

In je behandelplan leggen we vast wie je gaan ondersteunen in je herstelproces. De regiebehandelaar zorgt ervoor dat de samenwerking goed verloopt. Hij/zij bepaalt samen met jou wie op welk moment wordt ingeschakeld, en wie wanneer welke informatie krijgt. Alle betrokken hulpverleners houden de regiebehandelaar op de hoogte van de stappen die je zet. Heb je vragen over (onderdelen van) je behandeling, of loopt er iets niet lekker? Ook daarvoor kunnen jij en je naasten bij je regiebehandelaar terecht. 

Binnen GGz Breburg kunnen de volgende professionals je regiebehandelaar zijn:

  • psychiater;
  • klinisch psycholoog;
  • verpleegkundig specialist;
  • psychotherapeut;
  • GZ-psycholoog;
  • verslavingsarts (KNMG);
  • klinisch neuropsycholoog;
  • specialist ouderengeneeskunde/klinisch geriater.

 Bekijk ook eens de folder, voor meer informatie.