Wil je ons een compliment geven, of vind je dat we iets beter hadden moeten doen? In beide gevallen horen we dat graag. Jouw ervaringen helpen ons om onze zorg en service te verbeteren.

Waar kan ik terecht?

Je kunt je compliment of klacht het beste rechtstreeks vertellen aan degene die ervoor verantwoordelijk is. Wil je dat niet, of weet je niet bij wie je moet zijn? Dan zijn er verschillende andere mogelijkheden. We hopen dat je er gebruik van maakt, vooral als je ergens ontevreden over bent, want we lossen het probleem graag op. Onderstaande infographic helpt je de mogelijkheden te ontdekken. (Klik op de afbeelding om deze te vergroten)

Algemene klachten

Onze klachtenfunctionaris luistert naar iedereen die een klacht heeft over GGz Breburg. Zij stelt zich neutraal op en bespreekt met je hoe je het best met je klacht kunt omgaan.  Als je alleen iets wilt doorgeven en geen behoefte hebt aan een gesprek, dan kun je een brief of e-mail schrijven aan de klachtenfunctionaris. Zij geeft je klacht vervolgens door aan degene die er verantwoordelijk voor is. Als je een probleem wilt oplossen of uitpraten, dan kan de klachtenfunctionaris een bemiddelingsgesprek of -traject starten. Zo kom je op een snelle en informele manier in gesprek met de juiste mensen. Bijna alle klachten worden op deze manier naar tevredenheid opgelost. Mocht dat bij jou niet lukken, dan kan de klachtenfunctionaris je vertellen wat je nog meer kunt doen. Zo kun je een formeel oordeel over je klacht aanvragen.

Je kunt alleen een klacht indienen over jouw ervaring of situatie, maar je mag wel iemand anders machtigen om dit namens jou te doen. Als het gaat om iemand die is overleden, dan kunnen de directe nabestaanden een klacht indienen.

  • Het reglement voor algemene klachten vind je hier. 

Voor het indienen van een klacht of meer informatie kun je contact opnemen via onderstaande gegevens:

Klachtenopvang cliënten

Postbus 770,  5000 AT Tilburg 
Klachtenopvang@ggzbreburg.nl
Algemeen: 088 - 0161616
Secretariaat: 06 - 514 525 57

Of klik hier om het formulier in te vullen > 

Klachtenfunctionarissen

Mw. A. Breeuwsma (06) 20 94 91 92                                                                                                                            Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag

Mw. H. Meijs (06) 82 43 70 08                                                                                                                                        Aanwezig op woensdag en vrijdag

Klachten over onvrijwillige zorg (Wvggz)

Als je onvrijwillige zorg krijgt kan je behandelaar beslissingen nemen die je rechten sterk inperken. Daarbij hoort een speciale klachtenprocedure. Dat is het geval bij alle vormen van onvrijwillige zorg die opgenomen zijn in een crisismaatregel of een zorgmachtiging. Deze klachten vallen onder de 'Wet verplichte ggz’ (Wvggz).
Dergelijke klachten kun je indienen bij de Regionale Klachtencommissie Wvggz Midden- en West Brabant. Een Wvggz-klacht wordt altijd behandeld in een hoorzitting van de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit leden die niet bij GGz Breburg in dienst zijn. Nadat je klacht is ontvangen, krijgen jij én de aangeklaagde, de gelegenheid nog een mondelinge toelichting te geven. Dit gebeurt in een hoorzitting. Jij, én degene over wie jouw klacht gaat, zijn dan beiden aanwezig.

Tijdens de hoorzitting kun je je naast de PatiëntenVertrouwensPersoon of FamilieVertrouwensPersoon nog laten bijstaan door één andere persoon, zoals een familielid of een vriend(in).

Voor het indienen van een klacht of meer informatie kun je contact opnemen via onderstaande gegevens:
Postbus 770, 5000 AT Tilburg
RegionaleKlachtencommissieWvggz@ggzbreburg.nl
Secretariaat: 06 51 45 25 57

Meer informatie:

  • Het reglement van de Regionale Klachtencommissie Wvggz vind je hier.
  • Het klachtformulier Wet verplichte ggz vind je hier.
  • Bekijk de geanonimiseerde beslissingen hier.

Hulp bij het formuleren of bespreken van je klacht

Als je hulp wilt bij het formuleren of bespreken van je klacht, dan kun je terecht bij de PatiëntenVertrouwensPersoon (PVP) of Familievertrouwenspersoon (FVP, voor familie en naasten). Zij zijn onafhankelijk van GGz Breburg en kunnen je extra ondersteunen en adviseren. 

Familievertrouwenspersoon

Een familievertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van de instelling en is gespecialiseerd in het ondersteunen van naasten van mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Heb je vragen over de zorg van uw naaste, wil je weten wat je kunt doen bij klachten of problemen, of wordt de zorg je te veel? Neem contact op met de familie vertrouwenspersoon.

Mw. J. van Nimwegen j.vannimwegen@familievertrouwenspersonen.nl (06) 46 94 38 81

Mw. E. Dietvorst e.dietvorst@familievertrouwenspersonen.nl (06) 15 66 76 90

Of bezoek de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP)

Patiëntenvertrouwenspersoon

De PVP biedt advies en bijstand wanneer je:

  • te maken krijgt (of hebt gehad) met verplichte zorg. Dat kan verplichte zorg bij GGz Breburg zijn, maar ook verplichte zorg die je thuis (ambulant) krijgt;
  • vrijwillig bent opgenomen bij GGz Breburg;
  • thuis vrijwillige zorg krijgt, maar te maken krijgt met drang of mogelijke dwang.

Contactinformatie:

PVP Regio West Brabant (Incl. Jeugd en locatie Etten-Leur)Liz Heesters06 – 83 83 50 49 / l.heesters@pvp.nl

PVP Regio Midden Brabant (Tilburg en Dongen)Door tijdelijke afwezigheid van Esther Hol, neemt Ronald de Koster de regio Midden-Brabant waar.Ronald de Koster06 27 40 26 85 / r.de.koster@pvp.nl

Informatie over de Landelijke PVP is te verkrijgen via:0900 - 44 48 888 / helpdesk@pvp.nl

Stichting PatiëntenVertrouwensPersonen (PVP)Zie website Stichting PVP.

Voor alle vragen en klachten over de gezondheidszorg kun je ook terecht bij het Adviespunt Zorgbelang.

Bekijk ook de folder 'Wat kun je doen als je een klacht hebt?'.