Spring naar de content

Strategische Koers: Samen het sterkst in Mentale Gezondheid

Onze pijlers

In 2021 lanceerden we onze huidige koers: Samen het sterkst in mentale gezondheid. We gaan voor een nieuw model van cliëntgerichte mentale gezondheidszorg. We werken zo dichtbij de cliënt als mogelijk: 'Samen het sterkst in mentale gezondheid' dichtbij zijn of haar naasten en dichtbij onze samenwerkingspartners. Wie zich tot GGz Breburg wendt, is niet alleen cliënt maar een compleet mens. We zoeken samen naar het juiste antwoord op hun vraag, passend bij hun unieke verhaal en behoefte. Dat hoeft niet altijd een behandeling binnen GGz Breburg te zijn. We delen onze expertise met onze samenwerkingspartners zodat we samen meer mensen met mentale problemen kunnen helpen. Samen het sterkst in mentale gezondheid, noemen we dat.

De video op deze plek wordt getoond na het accepteren van de cookies

We zien de mens

Wie zich tot GGz Breburg wendt is niet alleen cliënt, maar een compleet mens. Een mens met een eigen plek, een eigen beleving en een eigen behoefte. Met mensen die voor hem of haar belangrijk zijn. Met unieke eigenschappen en eigen kracht. 

Samen

Met de cliënt, verwijzers, maar ook met andere zorgpartijen in de wijk. Met al deze partijen zoeken we actief de samenwerking op om tot de beste zorg te komen. 

Dichtbij

Herstellen doe je bij voorkeur thuis, met de mensen die belangrijk voor je zijn. In al zijn facetten sluiten we zo dichtbij mogelijk aan bij de beleving en behoefte van de cliënt, maar ook bij die van de partners in het netwerk. 

De 5 programma's

1. Mentale Gezondheidscentra

Met de inrichting van ca. 10 Mentale Gezondheidscentra in onze regio bewegen we komend jaar letterlijk dichter naar onze cliënten, verwijzers en partners in het sociaal domein toe en gaan we voor een wijkgerichte en vraaggerichte aanpak. De cliënt staat hierbij centraal en de benodigde zorg wordt om hem of haar heen georganiseerd. Die zorg bieden we in samenhang. Dus niet naast, niet achter, maar mét elkaar. Hiermee brengen we onze expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg naar voren en kan sneller de juiste zorg worden ingezet.

Lees hier meer over onze Mentale Gezondheidscentra > 

/media/2709/20210610_ggzbreburg_breda-0001-7020-3.jpg

/media/2713/20210610_ggzbreburg_breda-0019-7920.jpg

2. Samen Regie

Iedereen in de organisatie is belangrijk. Ieders inbreng doet ertoe en iedereen wordt aangemoedigd om binnen zijn rol verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent ruimte nemen om vanuit je eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan het grotere geheel. Samen nemen we regie en samen vormen we die organisatie waarin de cliënt de best beschikbare zorg krijgt die hij nodig heeft. Samen Regie is eigenlijk vooral de cultuur van GGz Breburg, de manier waarop we samenwerken. Heb jij ideeën voor verbetering, op welk niveau dan ook, weet dan dat jouw visie gewaardeerd wordt.

3. Expertisecentra

Zoals we al zeiden biedt GGz Breburg zeer specialistische, innovatieve en zo veel mogelijk evidence based, geestelijke gezondheidszorg. Daar zijn we trots op en dat willen we uiteraard zo houden. Dit deel van onze zorg noemen we onze Expertisecentra. Hier bieden we naast de integraal geïntegreerde Mentale Gezondheidscentra dus specialistische zorg op maat voor specifieke klachten en doelgroepen. Onze professionals werken in de toekomst bij voorkeur zowel in een Mentaal Gezondheidscentra als in een van onze Expertisecentra. Komend jaar zorgen we ervoor dat de Expertisecentra en de Mentale Gezondheidscentra elkaar zo goed mogelijk aanvullen om zo snel mogelijk de best passende zorg in te kunnen zetten voor onze cliënten. 

/media/2712/20210610_ggzbreburg_breda-0004-7117.jpg

/media/2714/20210611_ggzbreburg_tilburg-0003-8266-v2.jpg

4. Acute en Intensieve Zorg

Acute en Intensieve Zorg houdt zich bezig met de nieuwe ontwikkelingen en knelpunten in de (niet-planbare) acute en intensieve zorg binnen Breburg. We werken verder aan een sluitende keten voor de acute ggz en aan de beste zorg voor mensen die in een acute fase een beroep op ons doen.  GGz Breburg is bezig met een hervorming van de acute zorg. Dat doen we aan de hand van de generieke module acute psychiatrie. We zitten nu in de overgangsfase van het oude naar het nieuwe model. Intensive Home Treatment (IHT) wordt gefaseerd ingevoerd voor de hele organisatie. De crisisdienst, HIC (High & Intensive Care) en IHT gaan steeds meer samenwerken en uiteindelijk deel uitmaken van de acute zorgketen van GGz Breburg. 

5. Samen Innoveren

We zijn binnen GGz Breburg aan de slag met allerlei digitale ontwikkelingen om verbeteringen in het zorg- en behandelproces voor cliënten te realiseren. In het deelprogramma Samen Innoveren werken we o.a. aan eHealth en zorgtechnologie. Het uitgangspunt hierin is steeds dat de cliënt regisseur is van zijn eigen mentale gezondheid. Daarnaast willen we het dagelijkse werk van onze professionals versimpelen en verbeteren.  Onder het programma Samen Innoveren vallen meerdere deelprojecten. Deze projecten zijn geen losstaande projecten op zich, maar dragen bij aan het realiseren van alle onderdelen van de strategische koers.

/media/2711/20210610_ggzbreburg_breda-0016-7592-1.jpg
Breburg logo
Cookies op GGzBreburg.nl

GGz Breburg is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

ggzbreburg.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via ggzbreburg.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.