Het afgelopen half jaar is GGz Breburg op zoek gegaan naar een meer efficiënte inzet van het aanbod van VIP (Vroege Interventie bij een eerste Psychose). Het resultaat is dat beide VIP-teams hun krachten hebben gebundeld in één team voor de hele zorgregio.

Het VIP-concept is waardevol gebleken voor mensen die voor het eerst in hun leven te maken krijgen met een psychose. Veelal betreft het jongvolwassenen. Er wordt in de behandeling extra ingezet op een adequate diagnose, intensieve behandeling, behoudt van contacten met familie en naasten en het voorkomen van verlies van sociale en maatschappelijke rollen. Ook is er de afgelopen jaren een UHR (Ultra High Risk) -aanbod ontwikkeld, wanneer sprake is van psychose gerelateerde klachten.

De contacten met u als huisarts verlopen zoals u gewend bent; verwijzing en aanmelding via Zorgdomein en de Aanmelddienst van GGz Breburg.

Bekijk ook de samenvatting van deze informatie.

Bron: Management Centrum voor Psychose