Tilburg – De raad van toezicht van GGz Breburg heeft Alex de Ridder benoemd als lid van de raad van bestuur. Sinds 2015 is De Ridder psychiater en directeur behandelzaken bij de Reinier van Arkel groep. De Ridder volgt met ingang van 14 oktober 2019 Ariëtte van Reekum op. De komende maand rondt hij zijn werkzaamheden voor de Reinier van Arkel groep af en bereidt hij zich voor op zijn overstap naar GGz Breburg.

 
Alex de Ridder: “Ik ben erg blij met de benoeming als bestuurder bij GGz Breburg. De ervaring die ik de afgelopen jaren opdeed bij de vele veranderprocessen binnen de ggz, zet ik graag in bij GGz Breburg. Ik kijk ernaar uit om samen met de collega's aan de slag te gaan om de kwaliteit en stabiliteit van de organisatie verder uit te bouwen. Na jaren van bezuinigingen en negatieve berichtgeving verdienen ggz-instellingen het om een beter imago te krijgen. Zij vormen het hart van de psychiatrie. Hieraan bijdragen bij een instelling met een zeer goede reputatie, in de regio waar ik oorspronkelijk vandaan kom, beschouw ik als een voorrecht!”

Versterking in de samenwerking

“Met de komst van Alex de Ridder als nieuwe collega en inhoudelijk bestuurder, verwacht ik dat we extra kunnen inzetten op interne en externe samenwerking”, geeft Julliëtte van Eerd voorzitter raad van bestuur van GGz Breburg aan. “Ik ben verheugd over de komst van Alex en ik denk dat zijn brede kennis met betrekking tot diverse doelgroepen binnen de psychiatrie, evenals zijn ervaring vanuit andere instellingen en ziekenhuizen ons een extra impuls geven om nog cliëntgerichter te gaan werken.”

Onderlinge banden versterken

“We gaan Alex missen. Hij kwam in een zeer rumoerige tijd bij de Reinier van Arkel groep. Hij heeft geholpen de organisatie weer vlot te trekken met zijn inhoudelijke expertise en wel-overwogen, verbindende keuzes. De stem van de professionals is voor hem daarin altijd lei-dend. Wij wensen Alex een mooie start bij GGz Breburg. De keuze voor Alex zal de samen-werking tussen GGz Breburg en Reinier van Arkel zeker verder bestendigen en ten goede komen,” aldus Tom van Mierlo, raad van bestuur Reinier van Arkel groep.

GGz Breburg

GGz Breburg is een specialistische ggz-aanbieder. ‘Je leven de baas blijven’ dat is wat GGz Breburg mensen met een psychiatrisch probleem belooft. Jaarlijks biedt GGz Breburg zorg aan circa 11.000 cliënten in de regio Midden- en West-Brabant. Ongeveer 1800 medewerkers en 250 vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Het doel van de behandeling bij GGz Breburg is dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk het leven weer kan oppakken.