Ariëtte van Reekum stopt per 1 september 2019 als lid van de raad van bestuur bij GGz Breburg. Na ruim 8 jaar bestuurder te zijn geweest, vindt zij het tijd voor wat anders. "Na ruim 8 jaar met veel plezier en passie te hebben gewerkt voor deze mooie organisatie is nu het moment gekomen om afscheid te nemen", aldus Ariëtte van Reekum. "Met grote spijt zien we haar vertrek tegemoet. Ariëtte heeft getoond een zeer betrokken ervaren bestuurder te zijn die GGz Breburg enorm verder heeft geholpen", zegt Martin Bontje (voorzitter raad van toezicht).

In mei 2011 kwam Ariëtte van Reekum (daarnaast tevens zelfstandig gevestigd psychiater) bij GGz Breburg in dienst als lid van de raad van bestuur. Samen met collega-bestuurder Guus van Weelden heeft Ariëtte in die 8 jaar enorm veel voor GGz Breburg betekend. Nieuwe ontwikkelingen zijn in gang gezet zoals de HIC, het terugdringen van dwang en drang, het uitbouwen van de ambulanisering, ART, het behalen van het TOPGGz keurmerk, de verdere inzet van ervaringsdeskundigheid, de verbetering van de kwaliteit en de veiligheid voor onze patiënten en medewerkers en het behoud en de transformatie van de zorggroep jeugd. En daarnaast hebben zij gezorgd voor een verbeterde bedrijfsvoering en het versterken van de basis van GGz Breburg.

“Ariette heeft met haar enorm brede kennis van de psychiatrie, in combinatie met haar inzet op samenwerking en haar betrokkenheid op landelijk niveau (NVvP, GGz Nederland, de opleiding) GGz Breburg enorm vooruit geholpen op het gebied van zorginhoudelijke profilering en innovatie. Daarnaast is Ariette een toonbeeld van maatschappelijke betrokkenheid als het gaat om de samenwerking in de regio en hoe die is verbeterd. Ook intern laat Ariette zien dat zij er is voor medewerkers en weet ze de professionals te stimuleren om meer podium en eigen regie te nemen. Wij moeten afscheid nemen van een fijne collega en een erg gedreven bestuurder en gaan haar enorm missen, tegelijkertijd zijn we erg dankbaar voor alles wat ze heeft gerealiseerd”, aldus Julliette van Eerd (voorzitter Raad van Bestuur).

Tot september zal Ariëtte zich blijven inzetten voor GGZ Breburg. Ruim voordat Ariette afscheid neemt, wordt gestart met de zoektocht naar een nieuw lid van de raad van bestuur voor GGz Breburg. We hopen een zelfde boegbeeld te vinden als van Reekum afgelopen jaren voor de organisatie en de ggz is geweest.