Na twee jaar onderzoek kunnen we concluderen dat de ART-monitor een valide en betrouwbaar instrument is om de implementatie van ART te meten. Dit is het eindresultaat van een landelijk onderzoek in samenwerking met 20 ggz-instellingen dat is uitgevoerd door Lieke Zomer, Wetenschappelijk Onderzoeker / Docent bij VUmc en Yolande Voskes, senior onderzoeker van de Vrije Universiteit.

Active Recovery Triad (ART) is een nieuw model voor de langdurige psychiatrische zorg en richt zich op actief herstellen in de triade, om een vastgelopen herstelproces opnieuw vlot te trekken.

Het Centrum ART van GGz Breburg heeft een bijdrage geleverd aan het landelijk onderzoek door 2 teams voor te dragen voor een externe audit en onderzoekers te betrekken bij een interne audit van alle ART-teams. We nemen ons zelf bewust de maat zodat we de ART-zorg kunnen blijven verbeteren. “Veel dank aan beide onderzoekers en de medewerkers van de teams. Zij zetten iedere dag weer stappen om samen met cliënt en naasten te zoeken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden”, aldus manager Bram Berkvens van GGz Breburg.

Over ART

GGz Breburg is initiator van het ART-model en zeer verheugd dat inmiddels 20 ggz-instellingen aangehaakt zijn bij deze landelijke ontwikkeling. Meer informatie over ART is hier te vinden