De impact van suïcide is immens, op degene die het treft, diens naasten, maar zeker ook op betrokken hulpverleners. Het is van groot belang dat ook dit laatste perspectief belicht wordt. Te vaak hebben hulpverleners bij een evaluatie na een suïcide of ernstige poging daartoe, het gevoel  zich te moeten verantwoorden en aan te tonen dat ze het protocol gevolgd hebben. Natuurlijk is kennis van richtlijnen en protocollen nuttig, maar het zijn wel mensen die ze uit moeten voeren. Mensen die zelf ook gevoelens kennen. 

"Stel de vraag is de slogan van 113-online. Dat is wat Ilana Buijsen heeft gedaan aan behandelaars en andere betrokkenen vanuit GGz Breburg. Het resultaat is een indrukwekkende bundel, die een uniek inzicht biedt in de persoonlijke kant van de hulpverlener die betrokken wordt bij misschien wel de meest existentiële hulpvraag die we kennen: suïcidaliteit. Veel dank en respect voor alle geïnterviewden die zich open en kwetsbaar op hebben durven stellen. Wij hopen van harte dat de persoonlijke verslagen in dit boekje bijdragen aan een open cultuur waarbinnen het mogelijk is de eigen gevoelens van de hulpverlener bespreekbaar te maken, en elkaar ‘de vraag’ te stellen: ‘wat doet het met jou?’." - Alex de Ridder, Raad van Bestuur GGz Breburg.

Vandaag, op Wereld Suïcide Preventiedag delen we een eerste preview van deze indrukwekkende bundel. Vanaf heden is het mogelijk om je aan te melden als geïnteresseerden zodat je als eerste wordt geïnformeerd zodra het boek beschikbaar komt. Stuur hiervoor een mailtje met je naam naar communicatie@ggzbreburg.nl. Doe je dat op Wereld Suïcidepreventiedag, dan krijg jij het boek voor de actieprijs van 12,99.