In het juninummer van 'Current Psychiatry Reports' verscheen een artikel over borderline persoonlijkhedisstoornis in levensloopperspectief. Deze review beschrijft de huidige stand van kennis over het beloop van borderline persoonlijkheidsstoornissen vanaf de jeugd tot de ouderdom. Het artikel is geschreven door Arjan Videler, manager behandelzaken van PersonaCura, en Bas van Alphen, hoogleraar bij PersonaCura, samen met collega's van de Viersprong en Mondriaan Ouderen.

Het beloop van de borderline persoonlijkheidsstoornis openbaart zich in de puberteit, kent een fluctuerend beloop, en onderliggende beperkingen persisteren tot in de ouderdom. Dit heeft allerlei gevolgen voor onze opvattingen over diagnostiek, behandeling en voor verder onderzoek. Dit artikel is een product van een samenwerking vanuit het kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen, waaraan GGz Breburg actief deelneemt.

Klik hier om het volledige artikel in 'Current Psychiatry Reports' te lezen.