De afgelopen maand heeft GGz Breburg een self-audit gedaan van het Global Network for Tobacco Free Health Care Services (ENSH-Global). Waar de stand van zaken om de eigen organisatie rookvrij te maken werd getoetst. Het ging daarbij over kwesties als het beleid van organisaties om de locaties en werkruimtes rookvrij te maken, de betrokkenheid van medewerkers en cliënten bij het rookbeleid en de intentie om toe te werken naar een geheel rookvrije instelling.

Bronzen status

Op een landelijke bijeenkomst onder leiding van verslavingsarts Robert van de Graaf (Verslavingszorg Noord Nederland) werden we verrast met de toekenning van de Bronzen Status. Namens GGz Breburg heeft Anton van Balkom, coördinator rookbeleid, het bijhorende certificaat in ontvangst mogen nemen. We zijn trots dat we als eerste ggz organisatie deze status in ontvangst mogen nemen. We zien dit als een aanmoediging om verder te werken aan een rookvrije ggz.

 

Cliëntenraad

GGz Breburg heeft zijn rookbeleid onder andere te danken aan de cliëntenraad. Zij hebben de raad van bestuur geadviseerd om psychiatrische cliënten ook mee te nemen bij de stoppen met roken acties, in deze tijden van normalisering en herstel ondersteunde zorg. We willen hierbij dan ook de cliëntenraad bedanken voor hun initiatief. Samen met hen en alle medewerkers en cliënten van GGz Breburg willen we verder werken aan het realiseren van het een rookvrije organisatie.