De Coronacrisis heeft een grote impact op onze jeugd en jongeren. Half oktober waarschuwde de Nederlandse GGz al voor de gevolgen van de coronapandemie voor de mentale gezondheid van kinderen en jongeren en deze dringende signalen worden nu helaas werkelijkheid.

Deze werkelijkheid is dat een grotere groep jongeren een dringend beroep doet op de zorg van Centrum Jeugd van GGz Breburg. Het aantal aanmeldingen van jongeren stijgt en dan vooral het aantal aanmeldingen dat met spoed opgepakt moet worden. Daarnaast doen jongeren die reeds in zorg zijn, ook een bovengemiddeld beroep op onze zorg en kunnen we jongeren die reeds in zorg zijn, in deze situatie moeilijker loslaten. Dit alles bij elkaar maakt dat de druk op onze zorg al langere tijd heel hoog is en steeds meer toeneemt.

Centrum Jeugd van GGz Breburg heeft daarom het moeilijke besluit genomen om tenminste tot 1 februari 2021 alleen nog nieuwe cliënten aan te nemen die onze zorg echt met spoed nodig hebben. Hierbij kan men denken aan cliënten met een hoog risico op ernstige, concrete suïcide, risico op psychotische decompensatie en hoog risico op systeemcrisis ten gevolge van psychiatrische klachten van het kind of kinderen. We vragen u om altijd vooraf contact op te nemen met het aanmeldteam Jeugd van GGz Breburg om te overleggen over een aanmelding. Zij zijn op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur bereikbaar op 088-0166202 of via mailadres zorgbemiddeling-jeugd@ggzbreburg.nl .