Specialistische ggz inzetten is niet altijd nodig als er tijdig de juiste consultatie wordt ingezet. Centrum Jeugd van GGz Breburg zet in op zo min mogelijk verwijzingen, onder andere door het organiseren van een nieuwe vorm van consultatie voor verwijzers, zoals jeugdprofessionals en huisartsen. Hierdoor worden kinderen en jongeren sneller en beter geholpen. Jeugdprofessionals worden in een vroeg stadium ontzorgd bij vragen over kinderen en gezinnen waarover grote zorgen bestaan. De consultatie, die op drie manieren wordt aangeboden, is beschikbaar vanaf 1 juli 2018 in het WBO-gebied*, gemeente Etten-Leur en Zundert.

Uit onderzoek van GGz Breburg is gebleken dat er bij verschillende jeugdprofessionals behoefte bestaat om in een vroeg stadium te kunnen overleggen over kinderen, jongeren en gezinnen waarover grote zorgen bestaan. Het kan hierbij gaan om vragen over suïcidaliteit, forse angstklachten die bijvoorbeeld leiden tot ernstig schoolverzuim, of vragen met betrekking tot medicatie. In veel gevallen wordt er op dit moment dan verwezen naar de specialistische ggz, terwijl dit niet altijd nodig is en ook niet het beste resultaat oplevert.
Door consultatie aan te bieden kan een hulpverlener in een vroeg stadium overleggen, ondersteund worden in het hulpverleningstraject of tot een snelle en goede verwijzing komen. De consultatie is beschikbaar voor CJG’s, wijkgerichte teams, huisartsen, zorgmedewerkers op scholen, de GGD’s en kinderartsen.

De consultatiefunctie is zodanig ingericht dat deze optimaal aansluit bij de regionale behoefte, afhankelijk van de afspraken die met de gemeenten, die de jeugd-ggz inkopen, zijn gemaakt.
De drie vormen van consultatie zijn: ‘meedenken’; via een telefonisch consult en ‘meekijken’ op locatie: dit kan de locatie van de cliënt zijn of de locatie van de consultvrager. De derde vorm van consultatie heet ‘meedoen’: dit betreft bijvoorbeeld een gezamenlijk spreekuur.

Bekijk de folder voor meer informatie.


*West-Brabant Oost; de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem.