De deze week aangekondigde cliëntenstop voor DSW en Stad-Holland verzekerden bij GGz Breburg, is met onmiddellijke ingang beëindigd.

Er is overleg geweest tussen DSW en GGz Breburg. Dit heeft er toe geleid dat beide partijen hebben afgesproken dat de gesprekken over een contract voor 2020 worden hervat. GGz Breburg heeft er vertrouwen in dat dit er toe zal leiden dat er door DSW alsnog passende tarieven zullen worden geboden.

GGz Breburg heft daarom - voorlopig - de cliëntenstop op. Cliënten van DSW en Stad-Holland kunnen zich dus weer bij GGz Breburg melden voor specialistische ggz-zorg.