Aantal aanmeldingen cliënten ggz loopt terug

GGz Breburg en Indigo merken dat het aantal aanmeldingen sinds de coronacrisis terugloopt. We maken ons daar grote zorgen over. Dit betekent namelijk niet dat mensen daadwerkelijk minder behoefte hebben aan geestelijke gezondheidszorg. Mensen voelen wellicht schroom om in deze tijd de huisarts te bezoeken voor iets anders dan corona. Of zijn bang om besmet te raken bij een bezoek aan de huisarts. Maar ook de drukte die kan ontstaan door plotseling thuiszittende kinderen of partner, de beperkende maatregelen of zorg voor naasten kan ervoor zorgen dat er even geen ruimte is voor de eigen problemen. We verwachten dan ook dat wanneer het stof van de coronacrisis is neergedaald de druk op de ggz enorm zal toenemen. 

We willen huisartsen hierbij oproepen om niet terughoudend te zijn in het doorverwijzen van patiënten met psychische problemen. Iedere patiënt waarmee we nu al een intake kunnen doen in deze ‘stilte voor de storm’, gaat schelen in de druk die we straks verwachten op de ggz. 

Consultatie beschikbaar voor alle huisartsen in de regio

Juist nu is samenwerking met huisartsen en andere instellingen belangrijk. We hebben daarom onze mogelijkheid tot consultatie uitgebreid om te zorgen dat we bereikbaar en beschikbaar zijn voor vragen uit de keten. Ons consultatieteam is dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 16.30 uur op 088-0166250. Het consultatieteam bestaat uit experts, zoals een verpleegkundig specialist, SPV’er, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog en psychiater. Als het nodig is schakelen zij collega’s in met meer specialistische expertise. De vragen mogen gaan over alle doelgroepen met ggz-problematiek: volwassenen, ouderen en jeugd.

Zeer beperkte wachtlijst voor 18- en basis-ggz

Door de terugloop van het aantal aanmeldingen hebben we op dit moment een zeer beperkte wachtlijst voor kinderen onder de 18 jaar en voor patiënten voor de basis-ggz. 

De intakes gaan gewoon door

Na aanmelding kunnen we binnen 2 tot 3 weken een intake plannen. Onze intakes gaan gewoon door. Daar waar mogelijk en verantwoord doen we intake bij voorkeur digitaal. Is dat niet mogelijk dan bestaat nog altijd de mogelijkheid om de patiënt naar een van onze locaties te laten komen.    

Martijn Borsboom, ervaringsdeskundige aan het woord over het belang van op tijd aan de bel trekken bij psychische problemen

Mensen met psychische klachten gaan minder snel naar de huisarts dan voor de coronacrisis. Hoewel er vroeg bij zijn juist van essentieel belang is. We spraken met Martijn Borsboom, ervaringsdeskundige bij Fameus.

“Vaak is het moeilijk een gesprek te beginnen over je psychische problemen. Het voelt als een grote stap om hulp te zoeken. Nu met het coronavirus wellicht nog wel meer. Mensen voelen zich wellicht bezwaard om in deze tijd voor iets anders dan corona bij de huisarts aan te kloppen. Of ze zijn bang om bij de huisarts zelf een besmetting op te lopen. Dat is begrijpelijk, maar toch raden wij vanuit onze ervaring aan om je klachten serieus te nemen. De nare gevolgen van te lang in je eentje blijven tobben zijn groter dan de kans op besmetting. Want alleen ervoor staan, is niet goed en totaal onnodig.”