Eén aanmeldpunt, één aanpak, één budget: in de regio Hart van Brabant werken we vanaf 1 januari op een nieuwe manier samen aan betere hoogspecialistische jeugd- en crisiszorg. In Crossroads bundelen Amarant, GGz Breburg, Sterk Huis, en De Viersprong hun krachten. Samen zijn we dé expert op het gebied van hoogcomplexe zorg voor kinderen en gezinnen.


Wat is er per 1 januari veranderd?

Voorheen maakte iedere organisatie eigen afspraken met gemeenten. Per 1 januari zijn de partners binnen Crossroads samen verantwoordelijk voor de uitdaging om gezinnen zo snel, zo zelfstandig en zo ‘thuis’ mogelijk hoogspecialistische zorg te bieden. Hiervoor hebben zij samen één budget. Crossroads heeft alle kennis en hulp in één team gebundeld. Zo kan de benodigde intensieve hulp geboden worden, zonder steeds tussen organisaties te moeten wisselen.


Eén centraal aanmeldpunt

Gezinnen, verwijzers en de medewerkers van de verschillende organisaties merken dat er vanaf 1 januari anders gewerkt wordt. Verwijzers in de regio Hart van Brabant hoeven nu niet meer zelf te beslissen bij welke hoogspecialistische zorgorganisatie zij hun cliënt aanmelden. Dit gaat namelijk voortaan via één portaal: het aanmeldformulier op de geheel vernieuwde website www.zorgcombinatiecrossroads.nl.


Eén gezamenlijke aanpak

De aanmeldingen worden door het centrale aanmeldpunt van Crossroads verwerkt. Bij de aanmelding wordt meteen gekeken welke specialistische zorgpartner het beste past bij de problematiek die beschreven wordt in het aanmeldformulier. Deze zorgpartner voert het intakegesprek met de cliënt, stelt het behandelplan op en betrekt andere zorgpartners hierbij wanneer nodig. Zo wordt voorkomen dat de cliënt van de ene organisatie naar de andere wordt verwezen en daar weer opnieuw zijn of haar verhaal moet doen. Vanaf het begin werken we samen aan een behandelplan met daarin alle hoogspecialistische zorg die het gezin nodig heeft.


Samenwerken en kennisdelen

Voor de medewerkers van de betrokken organisaties betekent dit dat ze meer gaan samenwerken in de behandeling van cliënten, ieder vanuit hun eigen specialisme. Tegelijkertijd zorgt dit voor meer kennisdeling.


Meer weten of aanmelden?

Kijk op www.zorgcombinatiecrossroads.nl of neem contact op met het centrale aanmeldpunt:
Email: aanmelden@crossroadshvb.nl
Tel: 013 – 455 30 15
Het aanmeldpunt is tussen 9.00 en 12.00 uur bereikbaar voor consultatie.Waarom Crossroads?

Ongeveer 1.500 kinderen in de regio Hart van Brabant groeien op in moeilijke, onveilige thuissituaties waarbij er binnen het gezin vaak meerdere complexe problemen spelen bij verschillende gezinsleden. Om de problemen op te kunnen lossen, is één aanpak nodig voor het hele gezin. Crossroads is ontstaan vanuit het besef dat we dit vanuit de verschillende organisaties niet alleen kunnen. Daarom werken GGz Breburg, Sterk Huis, Amarant en De Viersprong als kernpartners samen onder de naam Crossroads. Daarnaast zijn er vier strategische samenwerkingspartners betrokken: Koraal groep, Novadic Kentron, Reinier van Arkel en stichting De As. Hiermee heeft Crossroads de kennis, expertise en een groot en gevarieerd behandelaanbod in huis, dat op maat ingezet kan worden voor jongeren en gezinnen met de moeilijkste hulpvragen.

Crossroads combineert expertise uit de diverse jeugddomeinen en maakt hier één passend aanbod van. Zodat je als gezin één vast aanspreekpunt hebt en niet merkt dat je hulp krijgt vanuit verschillende organisaties.