Sinds kort werkt GGz Breburg met een nieuw model voor de familieraad. Dit houdt in dat iedere zorggroep een eigen familieklankbord heeft van ongeveer 4 leden. Zij overleggen met de directie van de zorggroep en kunnen zo meer gericht meepraten en -denken over thema’s die daar spelen. Enkele keren per jaar overlegt een afvaardiging van elke klankbordgroep als Familieraad met de Raad van Bestuur over overstijgende thema’s.

U kunt zich vast voorstellen dat we om deze klankbordgroepen te bemensen nogal wat familieleden zoeken. Met name onze zorggroepen Volwassenen en Jeugd zoeken nog leden, maar ook de andere zorggroepen kunnen versterking gebruiken.

Bent u geïnteresseerd?  Dan kunt u zich melden bij Marij de Roos (M.deRoos@ggzbreburg.nl)

Klik hier voor meer informatie over de Familieraad ->